Autor Igor Vajda
Počet nájdených titulov : 4
1. Slovenská opera / Igor Vajda
2. Národný umelec Eugen Suchoň / Jozef Kresánek , Igor Vajda
3. Teória informácie a štatistického rozhodovania / Igor Vajda
4. Sergej Prokofiev / Igor Vajda
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ