Autor Anna Varsiková
Počet nájdených titulov : 6
1. Sociologické konfrontácie / Mária Hirszowiczová , Anna Varsiková prel., Verona Chorváthová prel.
2. Sociológia / Jan Szczepanski , Vladimír Košinár prel., Bohuslava Majdová prel., Anna Varsiková prel.
3. Prehľad dejín filozofie / Jan Legowicz , Anna Varsiková prel.
4. Prvé pištole / J. Fonkowicz , Anna Varsiková prel.
5. Ako sa vám darí? / Krzysztof Kakolewski , Anna Varsiková prel.
6. Ja-Ty-My / Jerzy Mellibruda , Anna Varsiková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ