Autor Hans Hellmut Kirst
Počet nájdených titulov : 6
1. Fabrika na oficierov / Hans Hellmut Kirst , Vladimír Žabkay prel.
2. Noc generálů / Hans Hellmut Kirst , Antonín Hendrych prel.
3. Vaše věc, pane komisaři / Hans Hellmut Kirst , Miroslav Koucký prel.
4. Kliatba úspechu / Hans Hellmut Kirst , Ivan Cvrkal prel., Ivan Krčméry prel.
5. Spiknutí / Hans Hellmut Kirst , Jiří Lexa prel.
6. Ortiež pravdy / Hans Hellmut Kirst , Ivan Cvrkal prel., Ivan Krčméry prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ