Autor Terézia Vansová
Počet nájdených titulov : 12
1. Sirota Podhradských / Terézia Vansová , Jozef Balហilustr.
2. Chovanica / Terézia Vansová
3. Výber z diela / Terézia Vansová
4. Danko a Janko / Terézia Vansová , Ladislav Nesselman ilustr.
5. Pani Georgiadesová na cestách / Terézia Vansová
6. Julinkin prvý bál / Terézia Vansová , Jozef Balហilustr.
7. Kliatba / Terézia Vansová
8. Biela ruža / Terézia Vansová , Renáta Vlachová ilustr.
9. Pani Georgiadesová na cestách / Terézia Vansová
10. Drahé postavy / Terézia Vansová
11. Juliska elso bálja / Terézia Vansová , Käfer István prel.
12. Sirota podhradských / Terézia Vansová
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ