Autor Viktor Csiba
Počet nájdených titulov : 8
1. Šibalské opičky Kiki a Miki / Elena Čepčeková , Viktor Csiba ilustr.
2. Kakaová princezná / Blažena Mikšíková , Viktor Csiba ilustr.
3. Už budeme dobrí / Baška Mydlíková , Viktor Csiba ilustr.
4. Belások a Belásenka / Blažena Mikšíková , Viktor Csiba ilustr.
5. Je nás päť / Friederun Reichenstetterová , Elena Beracková-Králiková prel., Viktor Csiba ilustr.
6. Mapa Slovenskej republiky / Viktor Csiba ilustr., Map zahl.
Mapa zavesená vo vestibule
7. Rozprávky s podkovičkami / Libuša Friedová , Viktor Csiba ilustr.
8. Rozruch v škole na Kavuličovej ulici / Gabriela Futová , Viktor Csiba ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ