Autor Ján Velikanič
Počet nájdených titulov : 4
1. Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov / Ján Velikanič
2. Vybrané kapitoly z pedagogiky / Ján Velikanič
3. Pedagogika / Ján Velikanič a kol.
4. Okienko do zahraničnej pedagogiky / Ján Velikanič zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ