Autor Joe Alex
Počet nájdených titulov : 6
1. Kde je Tretí kráž? / Joe Alex , Mária Krkošková prel., Naďa Rappensbergerová ilustr.
2. Smr hovorí v mojom mene / Joe Alex
3. Povím vám, jak zahynul / Joe Alex , Anetta Balajková prel.
4. Si len diabol. Tichý let smrtihlava. Vládkyňa Labyrintu / Joe Alex , Felix Uváček prel.
5. Čierne koráby / Joe Alex , Miroslav Janek prel., František Kudláč ilustr.
6. Smr hovorí v mojom mene / Joe Alex , Anton Plevka prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ