Autor Ľubica Valentová
Počet nájdených titulov : 3
1. Marxisticko-leninská etika / Leonid Michailovič Archangeľskij , M. Blchová prel., Ľubica Valentová prel.
2. Štruktúra vedeckých revolúcií / T.S. Kuhn , Ľubica Valentová prel.
3. Proroci a divo/tvorcovia / V.J. Rožnov , Ľubica Valentová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ