Autor Hans Baumann
Počet nájdených titulov : 3
1. Veľký slon a malý slon / Hans Baumann , Hana Ferková prel., Herbert Lentz ilustr.
2. Šiel som s Hannibalom / Hans Baumann , Štefan Teren prel., Juraj Deák ilustr.
3. Kolumbov syn / Hans Baumann , Elena Diamantová prel., Ľubomír Longauer ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ