Deskriptor starostlivosť sociálna
Počet nájdených titulov : 25
1. Pacient v práve / Katarína Fedorová
2. Základy sociálnej práce / Zlatica Ondrušová
3. Rozvoj hospicové péče a její bariéry / Igor Tomeš
4. Sociálna patológia / Anna Pavlovičová
F O T O K O P I A
5. Pediatria pre prax / Viktor Horanský , Július Špánik , Hana Fabiánová
6. Neurológia / Daniel Bartko
7. Norské království / Jan Frýba
8. Zdravoveda / Zdravoved zahl.
9. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
10. Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím / Lýdia Brichtová , Kvetoslava Repková
11. Čínská lidová republika / Nataša Silná
12. Společenská péče o staré občany / Karel Nový
13. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
14. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 / Anton Špiesz
15. Mentálna retardácia / Karol Matulay
16. Německá spolková republika / Jiří Brodský
17. Kambodža / Ivan Doležal
18. Mexiko / Vladimír Landovský
19. Problematické situace v péči o seniory / Martina Venglářová
20. Tunisko / Karel Jezdinský
21. Epilepsia / Vladimír Donáth , Marián Kuchar , Pavol Sýkora
22. Sociálna práca / Anna Tokárová a kol.
23. Občania so zdravotným postihnutím v procese spoločenskej integrácie / Kvetoslava Repková
24. Ústavní péče / Oldřich Matoušek
25. Základy speciálního poradenství / Libor Novosad
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ