Deskriptor jazyk anglický
Počet nájdených titulov : 126
1. Vyvážať po anglicky / Vyváža zahl.
2. Z babičkinej truhlice / Zuzana Fusková ilustr., Martina Rusnáková zost.
3. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
4. Bojnice na starých pohľadniciach / Lukáš Grešner zost., Imrich Gáplovský zost.
5. Touch / Claire North
6. Maturitné otázky z angličtiny / Petra Velanová
7. Othello / William Shakespeare , Paulína Prašilová prel.
8. Romeo a Júlia / William Shakespeare , Paulína Prašilová prel.
9. Macbeth / William Shakespeare , Paulína Prašilová prel.
10. Hamlet / William Shakespeare , Paulína Prašilová prel.
11. Lie With Me / Sabine Durrant
12. Bojnice. Lipa kráľa Mateja / Bojnic zahl.
13. It's probably good dinosaurs are extinct / Ken Raney
Literatúra pre začiatočníkov.
14. Living with Dinosaurs / Patricia Lauber , Douglas Henderson ilustr.
15. Dinosaurs! / Dinosaurs zahl.
16. Gutenberg / Leonard Everett Fisher , Leonard Everett Fisher ilustr.
Určené pre začiatočníkov.
17. Bit By Bit / Bi zahl.
18. The Lovely Bones / Alice Seboldová
19. Pirates of the Caribbean / Pirate zahl.
20. A Time for Dancing / Davida Wills Hurwin
21. One Day / David Nicholls
22. Perfume / Patrick Süskind , John Woods prel.
23. Dôvtip Porportuka. Založiť oheň / Jack London
24. Západné Karpaty / Západn zahl.
25. Trenčiansky samosprávny kraj(obrázky kraja) / Marián Strieženec zost.
26. O sebe a o svojej práci. About Me and My Work / Ľubomír Longauer
27. Ilešháziovci / Alica Krištofová prel., Peter Papp prel., Mária Vdovičíková prel., Ilešháziovc zahl.
28. Karner sv. Michala / Karne zahl.
29. Čiernobiely svet / Marián Strieženec zost.
30. Rotunda a archeologické nálezy na Trenčianskom hrade / Martina Babičová prel., Rorund zahl.
31. Tiene minulosti / Martina Babičová prel., Tien zahl.
32. Dizajn na Slovensku 1990 - 2005 / Dizaj zahl.
33. Save the Goldfish / Carol Christian
34. Angličtina pre samoukov a kurzy / Eva Zábojová , Jaroslav Peprník , Stella Nangonová , Ľubica Slobodníková prel.
35. Bridget Jones. The Edge of Reason / Helen Fieldingová
36. Bridget Joness Diary / Helen Fieldingová
37. Angličtina pre jazykové školy a kurzy / Mária Maříková
38. Veľké dobrodružstvo dvoch malých kanárikov / Veronika Belver , Andrea Štefančíková ilustr.
39. Môj prvý slovník slovensko-anglický / Angela Wilkesová
40. Child 44 / Tom Rob Smith
41. Angličtina pre jazykové školy a kurzy / Angličtin zahl.
42. Tradičné remeslá pre dnešok / Veronika Deáková prel., Želmíra Šípková zost.
43. Veľký obrázkový slovník slovensko-anglicko-nemecký / Richard Scarry
44. Fiction 100 / James H. Pickering
Antológia poviedok svetových autorov a životopisy plus PRÍLOHA
45. Druhá kniha džunglí / Rudyard Kipling , Ada Kuzmány-Bruothová prel.
46. Robots / Gloria Skurzynski
47. Principles of Economics / J. Vernon Henderson
48. Gunzenhausen im Zentrum des Fränkischen Seenlandes / Johann Schrenk
49. Researching your way to a good job / Karmen N.T. Crowther
50. Wang-Dang American Thang / Sinclar Nicholas
51. Zoznam motýľov vyskytujúcich sa na území Slovenska / Gabriel Pastorális , Andrej Reiprich
52. Středočeský kraj / Blanka Langerová zost.
53. Šumava na každém kroku / Vladinír Kunc
54. Biology / Norman K. Wessells
55. A Book for Bedtime / Mary Smith ilustr., Jo Eaves ilustr., A Boo zahl.
56. The Childrens Animal World encyclopedia in Colour / The Children zahl.
57. Musicians of Bremen / Musician zahl., Jane Resnick prerozp.
58. Veľký obrázkový slovník anglicko-slovenský / Veľk zahl.
59. Angličtina pre najmenších / Štefan Urbánek , Katarína Szabová
60. Vrtuľníky nad Tatrami. Helicopters above Tatras / Pavol Svetoň , Michal Vongrej prel., Martina Šturcelová prel.
61. Old Black Witch! / Harry Delvin , Wende Delvin , Harry Delvin ilustr.
62. Space Affair / Peter Viney
63. Little Red Riding Hood / Tony Kenyon ilustr., Littl zahl.
64. Easy reading / Eas zahl., Elena Répássyová sprac
65. Ložiská ropy a zemného plynu v strednej Európe / Ložisk zahl.
66. Problémy modernej bioklimatológie / Problém zahl.
67. Angličtina pre samoukov / Ludmila Kollmannová , Libuše Bubeníková , Alena Kopecká
68. Inžinierskogeologické štúdium horninového prostredia a geodynamických procesov / Milan Matula
69. Tektonické profily Západných Karpát / Tektonick zahl.
70. Výslovnosť desiatich európskych jazykov / Ladislav Kučera
71. Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát / J. Plančár
72. Metalogenéza neovulkanitov Slovenska / Metalogenéz zahl.
73. Marilyn Monroe / Patrik Zelik prel., Marily zahl.
74. Verejná správa na Slovensku / Viktor Nižňanský
75. Angličtina pre samoukov / Ludmila Kollmannová
76. Anglická gramatika / Karel Hais
77. Konverzačná príručka angličtiny pre pokročilých / Ladislav Kubiš
78. The Secret Adversary / Agatha Christie
79. Terminologický slovník žurnalistiky / Danuša Serafínová
80. Angličtina / Mária Maříková
81. Anglicko-slovenský frazeologický slovník / Pavol Kvetko
82. Anglicko-slovenský technický slovník / Dušan Pacúch zahl.
83. Dutch Cooking / Heleen A.M. Halverhout
84. In Camera and Other Plays / Jean Paul Sartre
85. Burning Bright / Helen Dunmore
86. Jane Eyre / Dušan Pacúch
87. Neither here Nor there / Bill Bryson
88. Anglicko-slovenský technický slovník / Anglick zahl.
89. Slovensko-anglický frazeologický slovník / Pavol Kvetko
90. Angličtina pre samoukov / Miloš Novák prel., Angličtin zahl.
91. Nerozlučná dvojica / Jenny Dale , Katarína Szabová prel.
92. Slovensko-anglický technický slovník a slovník Slovak-English Technical Dictionary / Aliberto Caforio
93. Anglicko-český technický slovník / Anlick zahl.
94. Slovensko-anglický vetník obchodnej korešpondencie / Dušan Závada
95. Angličtina / Mária Maříková
96. Angličtina pro dospělé / Zora Dlouhá , Oľga Hrušková , Zdeňka Papoušková
97. Nové trendy vo fyzike / Ľubomír Vlček
98. Žmurko a Belko / Jenny Dale , Katarína Szabová prel.
99. Zoologická záhrada Bojnice / ZO zahl.
100. Po anglicky takmer bez chýb / Štefan Konkol
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ