Deskriptor pasíva
Počet nájdených titulov : 5
1. Propedeutika účtovníctva / Zoltán Takács
2. Ako financova malé a stredné podniky / Monika Majková-Sobeková
3. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
4. Bankovníctvo / Janka Ižanovská
5. Manažment bankových aktív a pasív / J.S.G. Wilson , Marian Smolík prel.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ