Deskriptor peňažníctvo
Počet nájdených titulov : 9
1. Finančné dejiny Európy / Zsolt Horbulák
2. Bankovníctvo / Janka Iľanovská
3. Medzi vrchmi a na rovine / Ivan Thurzo
4. Peňažníctvo na Slovensku 1945 - 1950 / Štefan Horváth
5. Peňažníctvo na Slovensku 1918 - 1945 / Štefan Horváth
6. Peňažníctvo na Slovensku do roku 1918 / Štefan Horváth
7. Makroekonómia / Vladimír Gonda
8. Makroekonómia / Kajetana Hontyová
9. Styk s bankou / René Klaus Grosjean , Oto Sobek prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ