Deskriptor rovnováha ekonomická
Počet nájdených titulov : 4
1. Ekonómia / Ján Lisý
2. Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová
3. Teoretické základy súčasnej buržoáznej ekonómie / Štefan Heretik
4. Makroekonómia / Pascal Salin , Ľudmila Lipková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ