Deskriptor Rím
Počet nájdených titulov : 71
1. Řím a Vatikán / Ří zahl.
mapa
2. Káva od Felliniho / Boris Filan
3. Strašní Rimania / Terry Deary , Jana Nagyová prel., Martin Brown ilustr.
4. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
5. Život v starom Ríme / Gyorgy Urogdi , Ladislav Meislinger prel.
6. Rím / Emile Zola , Alžbeta Filipová prel.
7. Dejiny rímskeho vojska / Peter Conolly , Juraj Roháč prel., Peter Conolly ilustr.
8. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
9. Archeológia / Kate Santon , Vladimír Varsik prel.
10. Zápisky o vojne v Galii / Gaius Iulius Caesar , Jozef Hrabovský prel.
11. Dejiny umenia / Karol Thiry
12. Dějiny užitého umění / Henry de Morant , Zdeněk Váňa prel.
13. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
14. Umění pravěku a starověku / Uměn zahl.
15. Antické umenie / Donald Strong , Marian Fridrichovský prel.
16. Skvosty antiky na Slovensku / Títus Kolník
17. Pamiatky na Slovensku / Pamiatk zahl.
18. Dejiny telesnej kultúry / Dejin zahl.
19. Očami pútnika / Ladislav Ťažký
20. Životopisy dvanácti císařů / Suetonius Gaius Tranquillus , Bohumil Ryba prel.
21. Iulius Caesar / Sergej Utčenko , Peter Birčák prel.
22. Marcus Aurelius / Alexander Giese , Šarlota Barániková prel.
23. Nero / Aleksander Krawczuk , Josef Vlášek prel.
24. Nero / Philipp Vandenberg , Karol Dlouhý prel.
25. Já básník Naso / Miroslav Slach
26. Když hvězdy byly ještě bohy / Rudol Drossler , Josef Poláček prel.
27. Bolo to už v staroveku / Pieter Coll , Miroslav Kállay prel.
28. Objavovanie Európy / Jerzy Strzelczyk , Hana Lerchová prel.
29. Prometeove stopy / Joachim Herrmann , Hana Lerchová prel.
30. Cesty medených a bronzových bohov / Milan Augustín
31. Kovové križovaty pani histórie / Milan Augustín
32. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
33. Dějiny starověku / Dějin zahl.
34. Prehistorie světa / Grahame Clark , Lubomír Košnar prel., Zdeněk Hron prel.
35. Antické Černomoří / Jan Bouzek , Radislav Hošek
36. Po stopách veľkých kultúr / Ivar Lissner
37. Etruskové / Werner Keller , Radislav Hošek prel.
38. Záhadní Etruskové / J. Burian , Bohumila Mouchová
39. Tiene rímskeho impéria / Kostas Varnalis , František Štuřík prel.
40. Dejiny Ríma.Vojna s Jugurtom.Catilinovo sprisahanie / Velleius Paterculus , Gaius Crispus Sallustius , Viera Bunčáková prel., Jana Bartosiewiczová prel.
41. Dějiny psané Římem / Vojtech Zamarovský
42. Od skonu božského Augusta / Publius Cornelius Tacitus , Ján Žigo prel.
43. Tak žil starý Řím / Gyorgy Urogdi , Ladislav Hradský prel.
44. Život a literatúra v antickom Ríme / Ján Janovjak , Július Špaňár
45. Antický Rím / Anna Škorupová prel., Antick zahl.
46. Starí Rimania / John Haywood , Oľga Ruppeldtová-Andrášová prel.
47. Řím a Vatikán / Ří zahl.
48. Gladiátori / Wolfgang Tarnowski , Rudolf Čižmárik prel., Gerd Werner ilustr.
49. Rímske právo / Karol Rebro
50. Vladár. Úvahy o prvej dekáde Tita Livia. Vojenské umenie / Niccolo Machiavelli , Pavol Koprda prel., Blahoslav Hečko prel.
51. Egypťanka Nikotris.Hviezdne okamihy / Ján Lenčo
52. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr., Vojtech Zamarovský fotogr.
53. Rok s vlčicou / Štefan Žáry
54. Cisár chudobných / Antonín Trýb
55. Mytológia / Jan Parandowski , Jozef Marušiak prel.
56. Rímske právo súkromné / Karol Rebro
57. Marcové ídy / Thorton Wilder , Dušan Slobodník prel.
58. Antika ABC / G. Lowe
59. Životopisy rímskych cisárov / Suetonius Gaius Tranquillus , Etela Šimovičová prel.
Caesar,Augustus,Tiberius,Caligula,Nero,Vitellius,Vespasianus
60. Encyklopedie antiky / Ludvík Svoboda a kol.
61. Predkovia / Jožo Martinka
62. Dejiny písané Rímom / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
63. Vladár. Úvahy o vláde / Niccolo Machiavelli , Mikuláš Pažítka prel.
64. Římské procházky / Stendha , Eva Outratová prel.
65. Apenínsky vzduch / Štefan Žáry
66. Mytológia / Mytológi zahl.
67. Benedikt XVI. / Peter Seewald , Jana Sarňáková prel.
68. Gladiátor / Philipp Vandenberg , Elena Linzbothová prel.
69. Pozdrav od Caesara / Joachim Fernau , Viera Juríčková prel., Peter Horváth ilustr.
Nezvyčajný pohľad na historické súvislosti starovekého Ríma.
70. Dávne civilizácie / Veronika Veselá prel., Marie-Christine Lemayeurová ilustr., Bernard Alunni ilustr., Dávn zahl., Prancoise Perrudinová texty
71. Dedičstvo staroveku / Anita Ganeriová , Anna Rácová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ