Deskriptor spoločnosť
Počet nájdených titulov : 90
1. Inštitucionálne príčiny globálnej ekonomickej krízy / Adrián Ondrovič
2. O mojom živote nebudú rozhodovať iní / Ladislav Pavlík
3. Obesíme ťa / Michal Havran
4. Príručka súkromného podnikania / Martin Kontra
5. Pluralismus, multikulturalismus a přistěhovalci / Giovanni Sartori , Karolina Křížová prel.
6. Umenie a spoločnosť / Atanas Natev , Zuzana Koláriková prel.
7. Vo vlastnom zrkadle / Johann Wolfgang Goethe , Daniela Humajová prel.
8. Syndrom vyhoření v práci a osobním životě / Angelika Kallwass , Petr Babka prel.
9. Voda a společnost / Josef Říha
10. Pri prameňoch civilizácie / Július E. Lips , Mária Kosová prel.
11. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
12. Matematika a spoločnosť / Anton Kotzig
13. Společnost a životní prostředí / Miloš Holý , Josef Říha , Josef Sládek
14. Breviár perfektného dievčaťa / Kim Izzová , Ceri Marshová , Erika Mináriková prel., Katarína Bukovenová prel.
15. Dejiny ZSSR / Dějin zahl.
16. Kapitoly systematické sociologie / Jiří Reichel
17. Od pádu Zdi k válce v Iráku / Ralf Dahrendorf , Vlastimil Drbal prel.
18. Pozvanie do znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen , kol
19. School and Society / Steven E. Tozer
20. Podmínky svobody / Ernest Gellner , Jan Richter prel., Eva Musilová prel.
21. Základy sociálnej etiky / Raimondo Spiazzi , František Škoda prel.
22. Hľadať si tvár / Antonio Maria Baggio , Mikuláš Hučko prel.
23. Človek a kultúra / Ladislav Hanus
24. Křišťálová Země / Marvin Cetron
25. Tajomný život dieťaťa pred narodením / Thomas Verny
26. Budúcnosť-Európa / Wolfgang Kraus
27. Tajomstvá úspechu súkromného podnikania / Alfréd Jassinger
28. Etika / Ján Vajda
29. Rodinné právo / Milana Hrušáková
30. Láska na Slovensku / Vladimír Ferko
31. Človek a jeho istoty / Člove zahl.
32. Dialektika umeleckej kultúry / Vladimír Brožík
33. Vědeckotechnické informace a doprava / Miroslav Janda
34. Spoločnosť vo svetle sociológie / Fedor Gál
35. Rodina, spoločnosť, výchova / Janka Hamarová
36. Amerika bez retuší / Ivan Brož
37. Československé rodinné právo / Zdeněk Češka a kol.
38. K otázkam metodológie spoločenských vied / Václav Černík
39. Řecko / Miroslav Klíma
40. Prometeove stopy / Joachim Herrmann , Hana Lerchová prel.
41. Vkus a kultúrnosť / László Sz. Szabó , Helena Szászová prel.
42. Náboženstvo v mnohonárodnom svete / Minkiavičius Ja , Juraj Zelman prel.
43. Dialógy-Dialogues / Kamila Fircáková prel., Dialóg zahl.
44. Človek v boji o seba a svoju budúcnosť / Rudolf Šíma
45. Etika / Jiřina Popelová , Ján Gallo prel.
46. Kategória krásna a spoločenský ideál / L.N. Stolovič , Viktória Slobodníková prel.
47. Šport a právo v spoločnosti / Jozef Prusák
48. Spoločnosť, vedecko-technický pokrok a medicína / Peter Gavalier
49. Juhoslávia / Ján Sirácky
50. Ekonomická statistika / Jaroslav Jílek
51. Kultúra a dejiny / V. M. Mežujev , Vladimír Andrísek prel.
52. Iránsky čas premien / Juraj Rácz
53. Stal sa zo mňa občan / Vilma Juríčková
54. Ako vychádzať s ľuďmi / Štefan Garczyňski , Josef Štefanovič prel.
55. Spoločnosť, mládež a náboženstvo / Jaroslav Čelko
56. Slon v porcelánu / Eva Kralová , Jiří Winter-Neprakta ilustr.
57. Japonsko / Bartolomej Vlasatý
58. ČSSR / Pavel Paška a kol.
59. Sociológia práce / Ján Pichňa
60. Človek medzi ľuďmi / J. Ľ. Kolominskij , Oľga Gažová prel.
61. Láska, manželstvo a ty / Jiřina Knoblochová , Alexandra Šufliarska prel., Konštantín Horecký prel.
62. Slávnostné príležitosti / M. Jánošovová a kol.
63. Rozvoj spoločnosti a výchova / Ondrej Baláž
64. Politika ako objekt sociologického výskumu / A. A. Fedosejev , Peter Kulašik prel.
65. Sociálnopsychologické základy formovania osobnosti / H. Hiebsch , Kamila Fircáková prel.
66. Estetická výchova / Vladimír Alexandrovič Razumnyj , Mária Brenčičová prel.
67. USA ilúzie a skutočnosť / Vitalij Korionov , Vladimír Lehotský prel., Tatiana Suchá prel., Vojtech Valach prel.
68. Úvod do marxistickej sociálnej psychológie / H. Hiebsch
69. Mládež, práca a voľný čas / Jozef Čihák prel., Ladislav Macháček prel., Mláde zahl.
70. Slovensko / Pavel Plesník zost.
71. Mládež a spoločnosť / Anton Jurovský
72. Historický materializmus / Zdena Hlávková prel., Milan Márton prel., Historick zahl.
73. Učiteľ a spoločnosť / Ondrej Baláž
74. Sociológia vedy / G. N. Volkov , Jaroslav Čelko prel.
75. Medziľudské vzťahy v modernej spoločnosti / Karel Mácha
76. Človek v spoločnosti / David Krech
77. Lordi a odpadlíci / Maksymilian Berezowski , Vlasta Šmrhová prel.
78. Zadní Indie a Indonésie
79. Dráma v Indonézii / Martin Hnilický
80. Juhoslávia / Ján Sirácky
81. Země za La Platou / Miroslav Kubín
82. Úvod do marxistickej sociológie / V. P. Rožin , Ján Pašiak prel., Svetlana Šebejová prel.
83. Funkcia cirkví v spoločnosti / Felix Vašečka
84. Podnikanie / Ján Mráz
85. Základy sociologie / Eliška Novotná
86. Slovensko 2005 / Slovensk zahl.
87. Slovenské ľudové príslovia / Slovensk zahl.
88. Úvod do sociologie / Jan Jandourek
89. Čierna má zelenú / Marián Baťala
90. Desaťročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ