Deskriptor časopisy
Počet nájdených titulov : 16
1. Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960 / Zuzana Stanislavová
2. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
3. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
4. Od robotníckej poézie k DAVu / Štefan Drug
5. Hlasy v prúdoch času / Rudolf Chmel zost.
6. Literatúra a revolúcia / Štefan Drug zost.
7. Úvod do teorie masové komunikace / Denis McQuail , Jan Jirák prel.
8. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov 1918-1945 / Lena Galandová
9. Slovenskje národnje noviny / Mária Vyvíjalová
10. Bibliografia slovenského ľudového výtvarného umenia 1958-1968 / Pavol Stano
11. Bibliografia slovenského ľudového výtvarného umenia 1958-1968 / Pavol Stano
12. Bibliografia slovenskej jazykovedy 1961-1965 / Ladislav Dvonč
13. Bibliografia článkov z komunistickej tlače v Československu 1933-1938 / Lena Galandová zost.
14. Bibliografia novín a časopisov na Slovensku 1961-1965 / Marta Janu zost.
15. Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov za roky 1901-1918 / Michal Potemra zost.
16. Historický zborník 7 (1997) / Historick zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ