Deskriptor demografia
Počet nájdených titulov : 21
1. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 / Progra zahl.
2. Analýza vekovej štruktúry obyvateľov v jednotlivých regiónoch SR / Miroslava Padúchová
3. Nemnožme sa! / Rastislav Škoda zost.
4. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
5. Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 / Koncepci zahl.
6. Akutní žilní trombóza a embolie plicní / Ivo Přerovský , Jiří Widimský
7. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
8. Genetika, správanie, zodpovednosť / N. P. Dubinin , I. I. Karpec , V. N. Kudriavcev , Zdena Hlávková prel.
9. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
10. Interkulturní psychologie / Jan Průcha
11. Trendy regionálnych disparít Slovenska / Menbere Workie Tiruneh , Marek Radvanský
12. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
13. Jak reorganizovat firmu / D. E. Hussey , Vilém Jungmann prel.
14. Zemepisné novosti sveta / Štefan Očovský , František Podhorský
15. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
16. Společnost a životní prostředí / Miloš Holý , Josef Říha , Josef Sládek
17. Perspektívy človeka / Ivan Timofejevič Frolov , Hana Lerchová prel.
18. Průvodce sociologií / Jan Jandourek
19. Slobodné kráľovské mestá na Slovensku v rokoch 1680-1780 / Anton Špiesz
20. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky do roku 2010 / Progra zahl.
21. Kronova hostina / Gérard-Francois Dumont , Viera Ďuricová prel., Adriana Alexyová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ