Deskriptor zdroje ľudské
Počet nájdených titulov : 24
1. Medzinárodná expanzia firiem / Soňa Ferenčíková , kol
2. Manažment / Miroslav Majtán , kol
3. Spoločensky zodpovedné riadenie ľudských zdrojov v podniku / Anna Vallušová
4. Podnikové hospodárstvo / Štefan Majtán , kol
5. Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí / Paradigm zahl.
6. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
7. Manažérske kompetencie v miestnej a v regionálnej samospráve / Miroslav Tuma
8. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
9. Projektovanie v sociálnej práci / Kvetoslava Repková
10. Personálna práca v organizácii / Kvetoslava Repková
11. Automanažment podnikateľa / Emil Burák
12. Kapitoly o znalostnej spoločnosti / Jozef Kelemen
13. Outsourcing, manažment a globalizácia / Alexander Pálffy
14. Sociálne programovanie a projektovanie (nielen) v sociálnej práci / Kvetoslava Repková
15. Podnikové hospodárstvo / Mikuláš Sedlák
16. Etika v podnikatelském prostředí / Zdeněk Dytrt
17. Moderní personální management / Alfred Walker , David Collins prel.
18. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování / Jiří Fotr , Ivan Souček
19. Řízení lidských zdrojů / Michael Armstrong
20. Podnikanie / Ján Mráz
21. Koučování pro manažery a firemní týmy / Édouard Stacke , Ludmila Desbrosseová prel., Eva Černá prel.
22. Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha , Zdeňka Kaňáková , Aleš Mateicius
23. Manažérstvo kvality / Alexander Mateides
24. Ekonómia vzdelávania a tvorba ľudských zdrojov / Anetta Čaplánová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ