Deskriptor región
Počet nájdených titulov : 117
1. Škola si všetko pamätá.... / Škol zahl.
2. V tieni známky / Rudolf Cigánik , Martin Vančo , Martin Vančo texty
3. Fáračky a smoking / Marián Krčík
4. Bojnice na starých pohľadniciach / Lukáš Grešner zost., Imrich Gáplovský zost.
5. 60 dobrých rokov / Jozef Neuschl zost., Aneta Šlechtová zost.
6. 60 rokov snaženia / Pavol Tisaj zost.
7. 600 rokov Handlovej / Imrich Frivaldský zost.
8. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
9. Sem som chodil do školy / Iveta Ondrušíková zost., Daniela Báleková zost.
10. Remeslá v Prievidzi / Ľubica Krempová prel., Zuzana Gašparovičová prel., Remesl zahl.
Zo zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
11. Výtvarníci hornej Nitry / Eva Mikšiková zost.
12. Literárne osobnosti regiónu horná Nitra / Eva Mikšiková zost.
13. Ľudoví umelci okresu Prievidza / Magdaléna Matiašková zost.
14. Matkin hrob na Tahiti / Marián Krčík
15. Pivný zákon Handlovského baníckeho spolku / Igor Reiff zost., Rudolf Podoba zost., Ján Ihring zost.
16. Plaváreň mesta Handlová / Plaváre zahl.
17. Dni detskej knihy / Ondrej Čiliak zost.
18. Mladí spoločne / Veronika Fabianová zost.
19. Sprievodca Hornou Nitrou / Sprievodc zahl.
20. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
21. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
22. Premeny / Agáta Vallová
23. Takí sme.... / Alica Buzalková , Andrej Grossmann ilustr.
24. V tieni známky / Rudolf Cigánik
25. O tajomnom bojnickom prízraku / Eva Siegelová , Emília Jakubisová ilustr.
26. Turistika na hornej Nitre do roku 2003 / Augustín Machata
27. Keď jubiluje škola / Jozef Ondriš zost.
28. Technické a industriálne pamiatky Handlovej / Technick zahl.
29. Príroda horného Ponitria / Ján Brtek zost.
30. 95. výročie vzniku futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
31. Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny / Ladislav Šimon zost.
Prílohy: 2 ks mapy
32. Regionálne geologické mapy Slovenska / Ladislav Šimon , kol
33. Dvadsaťpäť rokov štátneho majetku n.p. Handlová / Anton Krchnák
34. Základná umelecká škola v Handlovej / Iveta Gogová zost., Denisa Smačková zost.
35. Trendy regionálnych disparít Slovenska / Menbere Workie Tiruneh , Marek Radvanský
36. Drevorezby Jána Procnera / Jozef Tonhauser zost., Martin Prášek zost.
37. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
38. Bojnice / Peter Školna
39. Šport a telesná výchova na Hornej Nitre / Ján Vattay , Ján Bendík
40. 50 rokov zápasenia v Prievidzi / Ivan Kormaňák , Florián Leitman
41. Tepláreň Handlová / Tepláre zahl.
42. 85 rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
43. Interpretace leteckých snímků při inženýrskogeologickém průzkumu svahových pohybů / Antonín Svatoš
44. Ponitrie / Peter Hajduch
45. Handlovská dolina 2009 / Handlovsk zahl.
46. Akcia Edelweiss / Ján Šufliarsky
47. Premeny / Agáta Vallová
48. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
49. Antrax! / Marián Krčík
50. Metodika tútorskej práce / Metodik zahl.
51. Dychová hudba / Dychov zahl.
52. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
53. Pamätnica obce Koš / Marta Remiašová zost.
54. Bojnice / Anastázia Kubová
55. Nitrianske Pravno 1335-1985 / Buran Štefa zost.
56. Horná Nitra XIV / Marta Remiašová
57. Horná Nitra v boji za slobodu / Július Hozák
58. 40 rokov baníckeho učilišťa v Handlovej / Štefan Jáni zost., Marián Januščák zost.
59. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
60. Horná Nitra XII / Horn zahl.
61. Obradné siene národných výborov v okrese Prievidza / Juraj Závadský
62. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej (1909-1984) / František Záni
63. Horná Nitra X / Horn zahl.
64. Štvrťstoročie handlovského gymnázia 1954-1979 / Jozef Detvan zost.
65. Horná Nitra VIII / Horn zahl.
66. Národnooslobodzovací boj na Ponitrí / Filip Holka
67. Sprievodca po okresných archívoch v Nitre, Prievidzi a Topoľčanoch / Jozef Bilčík zost.
68. Horná Nitra VI / Ján Kováč
69. Protifašistické hnutie a odboj na hornej Nitre / Ján Kováč zost.
70. Bojnice a okolie / Ján Hajduch
v nemčine a v maďarčine
71. Horná Nitra II / Bohuš Kostický zost.
72. Handlová / Handlov zahl.
73. Prievidza a okolie / Ľudovít Gajdoš , Imrich Péli
74. Handlová a jej premeny / Bohumír Kostický
75. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
76. Sprievodca po pamätných izbách a kútikoch revolučných tradícií v okrese Prievidza / Sprievodc zahl.
77. Informátor / Informáto zahl.
78. 35 rokov odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky / František Záni
79. 10. tábor ochrancov prírody a krajiny / Ivan Mišík zost.
80. Handlovský spravodajca / Handlovsk zahl.
81. Prievidzský občasník / Prievidzsk zahl.
82. Volebný program NF SSR za okres Prievidza na roky 1971-1975 / Volebn zahl.
83. 35. rokov práce múzea v Bojniciach / Vlastimila Tóthová zost.
84. Zoologická záhrada Bojnice / ZO zahl.
85. Horná Nitra v boji proti fašizmu / Horn zahl.
86. Keď prišla sloboda na hornú Nitru / Ke zahl.
87. 60 rokov KSČ na hornej Nitre / Stanislav Gregor , Ján Vágai
88. 50 rokov boja a práce KSČ na hornej Nitre / Florián Hodál
89. Päťdesiat rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
90. Ekonomický vývoj okresu Prievidza / Ekonomick zahl.
91. Rozvoj okresu Prievidza za roky 1971-1975 / Rozvo zahl.
92. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
93. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
94. Štvrťstoročie handlovnského gymnázia / Jozef Detvan zost.
95. Dejiny knižnice v Chrenovci / Silvia Myšiaková
96. Handlovská dolina 2007 / Handlovsk zahl.
97. Poľnohospodárstvo v okrese Prievidza / Štefan Buran , Fedor Cepko ilustr.
Príležitostná publikácia vydaná k 40. výročiu kolektivizácie poľnohospodárstva v okrese Prievidza.
98. Bojnice. Lipa kráľa Mateja / Bojnic zahl.
99. Stredná priemyselná škola Handlová / Stredn zahl.
100. Krikerhau-Handlová / Krickerha zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ