Deskriptor región
Počet nájdených titulov : 116
1. V tieni známky / Rudolf Cigánik , Martin Vančo , Martin Vančo texty
2. Fáračky a smoking / Marián Krčík
3. Bojnice na starých pohľadniciach / Lukáš Grešner zost., Imrich Gáplovský zost.
4. 60 dobrých rokov / Jozef Neuschl zost., Aneta Šlechtová zost.
5. 60 rokov snaženia / Pavol Tisaj zost.
6. 600 rokov Handlovej / Imrich Frivaldský zost.
7. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
8. Sem som chodil do školy / Iveta Ondrušíková zost., Daniela Báleková zost.
9. Remeslá v Prievidzi / Ľubica Krempová prel., Zuzana Gašparovičová prel., Remesl zahl.
Zo zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
10. Výtvarníci hornej Nitry / Eva Mikšiková zost.
11. Literárne osobnosti regiónu horná Nitra / Eva Mikšiková zost.
12. Ľudoví umelci okresu Prievidza / Magdaléna Matiašková zost.
13. Matkin hrob na Tahiti / Marián Krčík
14. Pivný zákon Handlovského baníckeho spolku / Igor Reiff zost., Rudolf Podoba zost., Ján Ihring zost.
15. Plaváreň mesta Handlová / Plaváre zahl.
16. Dni detskej knihy / Ondrej Čiliak zost.
17. Mladí spoločne / Veronika Fabianová zost.
18. Sprievodca Hornou Nitrou / Sprievodc zahl.
19. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
20. Chránené stromy Slovenska / Chránen zahl.
21. Premeny / Agáta Vallová
22. Takí sme.... / Alica Buzalková , Andrej Grossmann ilustr.
23. V tieni známky / Rudolf Cigánik
24. O tajomnom bojnickom prízraku / Eva Siegelová , Emília Jakubisová ilustr.
25. Turistika na hornej Nitre do roku 2003 / Augustín Machata
26. Keď jubiluje škola / Jozef Ondriš zost.
27. Technické a industriálne pamiatky Handlovej / Technick zahl.
28. Príroda horného Ponitria / Ján Brtek zost.
29. 95. výročie vzniku futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
30. Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny / Ladislav Šimon zost.
Prílohy: 2 ks mapy
31. Regionálne geologické mapy Slovenska / Ladislav Šimon , kol
32. Dvadsaťpäť rokov štátneho majetku n.p. Handlová / Anton Krchnák
33. Základná umelecká škola v Handlovej / Iveta Gogová zost., Denisa Smačková zost.
34. Trendy regionálnych disparít Slovenska / Menbere Workie Tiruneh , Marek Radvanský
35. Drevorezby Jána Procnera / Jozef Tonhauser zost., Martin Prášek zost.
36. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
37. Bojnice / Peter Školna
38. Šport a telesná výchova na Hornej Nitre / Ján Vattay , Ján Bendík
39. 50 rokov zápasenia v Prievidzi / Ivan Kormaňák , Florián Leitman
40. Tepláreň Handlová / Tepláre zahl.
41. 85 rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
42. Interpretace leteckých snímků při inženýrskogeologickém průzkumu svahových pohybů / Antonín Svatoš
43. Ponitrie / Peter Hajduch
44. Handlovská dolina 2009 / Handlovsk zahl.
45. Akcia Edelweiss / Ján Šufliarsky
46. Premeny / Agáta Vallová
47. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
48. Antrax! / Marián Krčík
49. Metodika tútorskej práce / Metodik zahl.
50. Dychová hudba / Dychov zahl.
51. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
52. Pamätnica obce Koš / Marta Remiašová zost.
53. Bojnice / Anastázia Kubová
54. Nitrianske Pravno 1335-1985 / Buran Štefa zost.
55. Horná Nitra XIV / Marta Remiašová
56. Horná Nitra v boji za slobodu / Július Hozák
57. 40 rokov baníckeho učilišťa v Handlovej / Štefan Jáni zost., Marián Januščák zost.
58. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
59. Horná Nitra XII / Horn zahl.
60. Obradné siene národných výborov v okrese Prievidza / Juraj Závadský
61. 75 rokov priemyselnej ťažby uhlia v Handlovej (1909-1984) / František Záni
62. Horná Nitra X / Horn zahl.
63. Štvrťstoročie handlovského gymnázia 1954-1979 / Jozef Detvan zost.
64. Horná Nitra VIII / Horn zahl.
65. Národnooslobodzovací boj na Ponitrí / Filip Holka
66. Sprievodca po okresných archívoch v Nitre, Prievidzi a Topoľčanoch / Jozef Bilčík zost.
67. Horná Nitra VI / Ján Kováč
68. Protifašistické hnutie a odboj na hornej Nitre / Ján Kováč zost.
69. Bojnice a okolie / Ján Hajduch
v nemčine a v maďarčine
70. Horná Nitra II / Bohuš Kostický zost.
71. Handlová / Handlov zahl.
72. Prievidza a okolie / Ľudovít Gajdoš , Imrich Péli
73. Handlová a jej premeny / Bohumír Kostický
74. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
75. Sprievodca po pamätných izbách a kútikoch revolučných tradícií v okrese Prievidza / Sprievodc zahl.
76. Informátor / Informáto zahl.
77. 35 rokov odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky / František Záni
78. 10. tábor ochrancov prírody a krajiny / Ivan Mišík zost.
79. Handlovský spravodajca / Handlovsk zahl.
80. Prievidzský občasník / Prievidzsk zahl.
81. Volebný program NF SSR za okres Prievidza na roky 1971-1975 / Volebn zahl.
82. 35. rokov práce múzea v Bojniciach / Vlastimila Tóthová zost.
83. Zoologická záhrada Bojnice / ZO zahl.
84. Horná Nitra v boji proti fašizmu / Horn zahl.
85. Keď prišla sloboda na hornú Nitru / Ke zahl.
86. 60 rokov KSČ na hornej Nitre / Stanislav Gregor , Ján Vágai
87. 50 rokov boja a práce KSČ na hornej Nitre / Florián Hodál
88. Päťdesiat rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
89. Ekonomický vývoj okresu Prievidza / Ekonomick zahl.
90. Rozvoj okresu Prievidza za roky 1971-1975 / Rozvo zahl.
91. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
92. Štatistická ročenka Mesta Handlová / Štatistick zahl.
93. Štvrťstoročie handlovnského gymnázia / Jozef Detvan zost.
94. Dejiny knižnice v Chrenovci / Silvia Myšiaková
95. Handlovská dolina 2007 / Handlovsk zahl.
96. Poľnohospodárstvo v okrese Prievidza / Štefan Buran , Fedor Cepko ilustr.
Príležitostná publikácia vydaná k 40. výročiu kolektivizácie poľnohospodárstva v okrese Prievidza.
97. Bojnice. Lipa kráľa Mateja / Bojnic zahl.
98. Stredná priemyselná škola Handlová / Stredn zahl.
99. Krikerhau-Handlová / Krickerha zahl.
100. Nováky 1113-1993 / Novák zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ