Deskriptor nezamestnanosť
Počet nájdených titulov : 35
1. Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie / Antonín Kozoň
POZOR! Publikáciu nemáme vo fonde, môzeme informovať čitateľov, že je možnosť nájsť ju a študovať na internete
2. Všeobecná ekonomická teória / Ladislav Mura
3. Adaptačné procesy a pulzujúca ekonomika / Iveta Pauhofová , Peter Staněk
4. Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života / Denisa Selická
5. Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti / Eva Vondráková , Denisa Selická
6. Ekonómia v novej ekonomike / Ján Lisý
CD - testy + brožúra Metodická pomôcka na semináre
7. Politika zamestnanosti budúcnosť pre Slovensko 2014 / Michal Páleník
8. Sociálny systém skutočnosť a vízia / Michal Páleník , kol
9. Praktické cvičenia z predmetu makroekonómia / Jana Masárová , Boris Janský
10. Ekonómia / Ján Lisý
11. Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast / Ján Lisý
12. Rovnováha a nerovnováha v ekonomickej teórii / Magdaléna Přívarová
13. Inflácia / Judita Táncošová
14. Nezamestnanosť ako makroekonomický problém / Marta Martincová
15. Ekonómia pre technikov / Ľudmila Fabová
16. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
17. Chudoba a bezdomovstvo / Miroslav Tvrdoň , Anna Kasanova
18. Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach / Milica Schraggeová
19. Ekonómia I. / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson , kol prel.
20. Manažerka a stres / Ivana Šnýdrová
21. Základy ekonómie a ekonomiky / Rudolf Šlosár
22. Ekonómia / William D. Nordhaus , Paul Anthony Samuelson
23. Makroekonomie / Václav Jurečka
24. Výchova ke zdraví / Libuše Čeledová , Rostislav Čevela
25. Trendy regionálnych disparít Slovenska / Menbere Workie Tiruneh , Marek Radvanský
26. Metódy sociálnej práce / Peter Slovák , Martin Vereš
27. Teória a prax hospodárskej politiky / Pavol Vincúr
28. Základy sociální práce / Oldřich Matoušek
29. Sociálna prevencia / Milan Schavel , František Čišecký , Michal Oláh
30. Prehľad psychológie / Eva Gajdošová
31. Ekonomie pro každý den / Marie Dohnalová
32. Výnosná bieda / Klaus Můller , Jozef Linkeš prel.
33. Makroekonómia / Pascal Salin , Ľudmila Lipková prel.
34. Sociální práce v praxi / Oldřich Matoušek , Jana Koláčková , Pavla Kodymová
35. Makroekonómia / Marta Martincová
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ