Deskriptor stredovek
Počet nájdených titulov : 123
1. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
2. Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva
3. Teológia dejín / Henri-Irénée Marrou , Ján Dieška prel.
4. Dejepis / Janka Hečková , Veronika Slneková , Ľudovít Marci
5. Almanach záhad / Ivana Bánová prel., Marta Moravčíková prel., Adriana Oravcová prel., Almanac zahl.
6. Stuchnutý stredovek / Terry Deary , Jana Nagyová prel., Martin Brown ilustr.
7. Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva / Jozef Minárik zost.
8. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
9. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
10. Turci na Slovensku / Pavol Horváth
11. Destská ilustrovaná encyklopédia / Ema Draškabová prel.
12. Zradená ľúbosť / Jana Pronská
13. Literatúra pre 1. ročník stredných škôl / Jozef Minárik , Juraj Koutun , Melánia Jančinová
14. Filozofia umenia / Hippolyte Taine , Michal Bartko prel.
15. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
16. Dejiny umenia / Karol Thiry
17. Dějiny užitého umění / Henry de Morant , Zdeněk Váňa prel.
18. Dejiny umenia / José Pijoan , Soňa Hollá prel.
19. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
20. Románské a gotické umění / Peter Kidson , Jana Solperová prel.
21. Umění středověku / Edgar Knobloch prel., Vladimír Mikeš prel., Jiří Pechar prel., Uměn zahl.
22. Dejiny ruského umenia / Elena Chmelová prel., Dejin zahl.
23. Dějiny českého výtvarného umění / Dějin zahl.
24. Dějiny českého výtvarného umění / Dějin zahl.
25. Dějiny českého výtvarného umění / Dějin zahl.
26. Vrcholne gotická drevená plastika na Slovensku / Vladimír Wagner
27. České gotické sochařství / Albert Kutal
28. Urbanizmus stredovekého mesta na Slovensku / Tibor Zalčík
29. Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku / Alojz Struhár
30. Stredoveké umelecké remeslo / Alexander Ruttkay
31. Kudrun a Nibelungovia / Mária Rázusová-Martáková prel., František Hübel ilustr.
32. Od remesla po design / Martin Kusý
33. Stredoveká nástenná maľba na Slovensku / Vlasta Dvořáková , Josef Krása , Karel Stejskal
34. Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku / Richard Rybarič
35. Divadlo od počiatku po naše dni / Léon Moussinac , Ján Boor prel.
36. Román o Tristanovi a Izolde / Joseph Bédier , Mária Kosová prel.
37. Odvěké kouzlo sportu / Věra Olivová
38. Studie ze starší české literatury / Josef Hrabák
39. Námorné bitky / Edmund Kosiarz , Jaroslav Coplák prel.
40. Vedecké a literárne poznanie / Dušan Slobodník
41. Ilustrované dejiny Slovenska / Anton Špiesz
42. Osobnosti našej minulosti / Laco Zrubec
43. Dante a jeho storočie / Indro Montanelli , Stanislav Vallo prel.
44. Český král Karel / Alexej Pludek
45. Červnové svítaní / Jiří Strnad
46. Lucrezia Borgia / Maria Bellonci , Zdeněk Kalista prel.
47. Križiaci v Oriente / Georges Tate , Ján Taraba prel.
48. Metodov boj / R. Marsina
49. Školský atlas svetových dejín / Školsk zahl.
50. Školský atlas československých dejín / Školsk zahl.
51. Dějiny diplomacie / Xenia Birulová prel., Jiřina Kopoldová prel., Milena Puklová prel., Dějin zahl.
52. Politické dějiny světa v datech 1 / Politick zahl.
53. Světové dějiny v datech I. / Světov zahl.
54. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , František Višváder prel.
55. Kultúra starých Slovákov / Ján Stanislav
56. Osudy starých Slovanov / Tatiana Štefanovičová
57. Svět dávných Slovanů / Zdeněk Váňa
58. České dějiny / Josef Janáček
59. Ženy české renesance / Josef Janáček
60. Dějiny národu českého I / František Palacký
61. Dějiny národu českého II / František Palacký
62. Dějiny národu českého V / František Palacký
63. Dějiny národu českého III / František Palacký
64. Dějiny národu českého IV / František Palacký
65. Tajemství českých kronik / Petr Čornej
66. Třicetiletá válka a český národ / Josef Polišenský
67. Dějiny Česko-Slovenska II. / Dějin zahl.
68. Habáni na Slovensku / František Kalesný
69. Zo slovenského stredoveku / Branislav Varsik
70. Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci.... / Katarína Závadová
71. Korunovačné slávnosti Bratislava 1563-1830 / Štefan Holčík
72. Turci na Slovensku / Pavel Horváth , Vojtech Kopčan
73. Kniha ciest / Evliya Čelebi , Vojtech Kopčan prel.
74. Kroniky stredovekého Slovenska / Július Sopko
75. Legendy stredovekého Slovenska / Richard Marsina
76. Bratislava západné suburbium / Belo Polla
77. Život a dielo Metoda prvoučiteľa národa slovienského / Eugen Pauliny prel., Šimon Ondruš prel., Miroslav Cipár ilustr., Šimon Ondruš zost.
78. Rabovali Turci... / Pavel Horváth zost., Raboval zahl.
79. Dejiny Slovenska I / Ľudovít Holotík red., Ján Tibenský red., Dejin zahl.
80. Brány do dávnoveku / Štefan Janšák
81. Dejiny Slovenska II / Vladimír Matula zost., Jozef Vozár zost., Dejin zahl.
82. Kultúra starých Slovákov / Ján Stanislav
83. Odkryté dejiny / Pavel Dvořák
84. Slovanskí apoštoli Cyril a Metod a ich činnosť vo Veľkomoravskej ríši / Ján Stanislav
85. Kronika o Velké Moravě / Lubomír E. Havlík
86. Kronika o Velké Moravě / Lubomír E. Havlík
87. Turecké nebezpečenstvo a Slovensko / Vojtech Kopčan
88. Veľká Morava a naša doba / Veľk zahl.
89. Slovensko po páde Veľkej Moravy / Matúš Kučera
90. Mezi třemi světadíly / Alexandr Zimák
91. Mezi třemi světadíly / Alexandr Zimák
92. Stredoveký hrad / Stephen Biesty ilustr.
93. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
94. Kultura středověku / Pavel Spunar
95. Malé církevní dějiny / August Franzen , Bedřich Smékal prel.
96. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
97. V tieni stredovekých hradov / Juraj Roháč prel.
98. Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko
99. Dejiny filozofie / Vladimír Leško
100. Scholastika / Josef Pieper , Ivan Ozarčuk prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ