Deskriptor renta
Počet nájdených titulov : 3
1. Ekonómia / Ján Lisý
2. Zásady politickej ekonómie a zdaňovania / David Ricardo , Ján Lenhardt prel., Lýdia Lenhardtová prel.
3. Finančná matematika v exceli / Vladimír Huka , František Peller
Prílohou publikácie je disketa : Učebná pomôcka obsahuje ukážky excelovských súborov.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ