Deskriptor biotopy
Počet nájdených titulov : 14
1. Chránené vtáčie územia Slovenska / Chránen zahl.
2. Zásady ochrany európsky významných druhov vtákov a ich biotopov / Zásad zahl.
3. Ekonomické a legislatívne nástroje životného prostredia / Jana Jaďuďová , kol
4. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
5. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
6. Stezky k přírodě / Jan Čeřovský , Aleš Záveský , Otakar Procházka ilustr.
7. Mušle morských makkýšov / Peter S. Dance , Miloš Vater prel.
8. Mokrade / Viliam Klescht
9. Horná Orava - európsky významné chránené územie / Róbert Trnka zost., Róbert Kopilec zost.
10. Ochrana obojživelníkú / Ochran zahl.
11. Otázky a odpovede z biológie životného prostredia / Otázk zahl.
12. Obrazový atlas živočíchov / Barbara Taylorová , Vladimír Kováč prel., Kenneth Lilly ilustr.
13. Živočíchy / Roger Few , Vladimír Kováč prel.
14. Biologie krajiny / Jiří Sádlo , David Storch , Jiří Sádlo ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ