Deskriptor písmo
Počet nájdených titulov : 40
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Kurz grafológie / Jozef Mistrík
3. Typographia / Oldřich Hlavsa
4. Typographia / Oldřich Hlavsa
5. Proglas / Konštantín Filozof-sv. Cyri , Viliam Turčány prel.
6. Proglas / Konštantín Filozof-sv. Cyri , Viliam Turčány prel.
7. Sedemdesiatsedem zajímavosti ze starého Egypta / Břetislav Vachala , Peter Urban ilustr.
8. Výtvarná príprava / Ondrej Bartko , Rudolf Fila , Zlatica Reištetterová
9. Medicína dávnych civilizácií / Kurt Pollak , Ladislav Princ prel.
10. Odborné kreslenie / Vladimír Cibulka
11. Kniha o hudbě / Knih zahl.
12. ABC mladého poslucháča hudby / Karol Dubecký
13. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
14. Dejiny umenia / Karol Thiry
15. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
16. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
17. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
18. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
19. Ako sa žilo v staroveku / Pavel Augusta
20. Ich veličenstvá pyramídy / Vojtech Zamarovský , Otakar Pok ilustr.
21. Nielen pyramídy / Kazimier Michalowski , Matej Andráš prel.
22. Život starých Egypťanů / Evžen Strouhal
23. Společnost a kultura starověké Mezopotámie / Josef Klíma
24. Historie začíná v Sumeru / Samuel Noah Kramer , Josef Klíma prel.
25. Stopami dávných věků / Miloš Bič
26. Čo nám hovorí písmo / František Stritz
27. Grafológia / David V. Barrett , Nina Šimunková prel.
28. Písmo, pamäť ľudstva / Georges Jean , Andrej Vrteľ prel., Ladislav Vrteľ prel.
29. Písma sveta / Viktor Krupa
30. Tajemství knihy / Leo Pavlát
31. Grafológia / Jozef Mistrík
32. Kniha o písme / Alexander Kondratov , Hana Lerchová prel.
33. Rýchle čítanie / Jozef Mistrík
34. Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor / Zdeněk Tobolka
35. Od obrázkov k písmu / Ernst Doblhofer
36. Kapitoly z výtvarných dejín knihy / Leo Kohút
37. Psychológia v živote človeka / Martin Jurčo
38. Neverbální komunikace / Oldřich Tegze
CD
39. Proglas / Konštantín Filozof-sv. Cyri , Viliam Turčány prel.
40. Malý ilustrovaný Champollion / Christian Jacq , Dana Viskupičová-Fašangová prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ