Deskriptor romány o strašidlách
Počet nájdených titulov : 2
1. Prázdniny v strašidelnom hoteli / Thomas Brezina , Eva Melichárková prel., Bernhard Förth ilustr.
2. Tajomstvo zelenej strašidelnej dráhy / Thomas Brezina , Eva Melichárková prel., Bernhard Förth ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ