Deskriptor romány veršované
Počet nájdených titulov : 3
1. Pán Tadeáš / Adam Mickiewicz , Rudolf Skukálek prel., Vladimír Tesař ilustr.
2. Magdaléna / Jozef Svatopluk Machar , Ota Janeček ilustr.
3. Don Juan / George Gordon Byron , Ján Buzássy prel., Zuzana Hegedüsová prel., Dušan Nágel ilustr.
Texty dvojjazyčné.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ