Deskriptor Horná Nitra
Počet nájdených titulov : 117
1. Škola si všetko pamätá.... / Škol zahl.
2. Kamennými cestami / Peter Kováčik , Milan Gross
3. História dychových hudieb na Hornej Nitre / Jozef Baláž
4. Fáračky a smoking / Marián Krčík
5. Čarovná Horná Nitra / Čarovn zahl.
6. Bojnice na starých pohľadniciach / Lukáš Grešner zost., Imrich Gáplovský zost.
7. 60 dobrých rokov / Jozef Neuschl zost., Aneta Šlechtová zost.
8. Stredná priemyselná škola Handlová / Stredn zahl.
9. 60 rokov snaženia / Pavol Tisaj zost.
10. 600 rokov Handlovej / Imrich Frivaldský zost.
11. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
12. Sem som chodil do školy / Iveta Ondrušíková zost., Daniela Báleková zost.
13. Zdar boh, baníci! / Pavol Remiaš
14. Handlová o mladých - pre mladých / Veronika Fabianová , Paulína Deliová , Alexander Muszela
15. Remeslá v Prievidzi / Ľubica Krempová prel., Zuzana Gašparovičová prel., Remesl zahl.
Zo zbierky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi
16. Výtvarníci hornej Nitry / Eva Mikšiková zost.
17. Literárne osobnosti regiónu horná Nitra / Eva Mikšiková zost.
18. Ľudoví umelci okresu Prievidza / Magdaléna Matiašková zost.
19. Matkin hrob na Tahiti / Marián Krčík
20. Pivný zákon Handlovského baníckeho spolku / Igor Reiff zost., Rudolf Podoba zost., Ján Ihring zost.
21. Plaváreň mesta Handlová / Plaváre zahl.
22. Dni detskej knihy / Ondrej Čiliak zost.
23. Uhoľné a lignitové bane Baňa Cigeľ. Koncernový podnik, Prievidza / Pavol Remiaš zost.
24. Mladí spoločne / Veronika Fabianová zost.
25. Handlová o mladých - pre mladých / Veronika Fabianová , Paulína Deliová , Alexander Muszela
26. Sprievodca Hornou Nitrou / Sprievodc zahl.
27. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
28. Premeny / Agáta Vallová
29. Môj beh za zdravím / Jozef Bašovský
30. V tieni známky / Rudolf Cigánik
31. Čierne zlato / Jozef Lenhart , Rudolf Cigánik ilustr.
32. O tajomnom bojnickom prízraku / Eva Siegelová , Emília Jakubisová ilustr.
33. Turistika na hornej Nitre do roku 2003 / Augustín Machata
34. Keď jubiluje škola / Jozef Ondriš zost.
35. Technické a industriálne pamiatky Handlovej / Technick zahl.
36. Baňa Nováky. Koncernový podnik Nováky / Baň zahl.
37. Príroda horného Ponitria / Ján Brtek zost.
38. 95. výročie vzniku futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
39. Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny / Ladislav Šimon zost.
Prílohy: 2 ks mapy
40. Regionálne geologické mapy Slovenska / Ladislav Šimon , kol
41. Dvadsaťpäť rokov štátneho majetku n.p. Handlová / Anton Krchnák
42. Výročná správa mesta Handlová 2008 / Výročn zahl.
43. Bojnice / Peter Školna
44. Šport a telesná výchova na Hornej Nitre / Ján Vattay , Ján Bendík
45. Horná Nitra XI / Horn zahl.
46. 50 rokov zápasenia v Prievidzi / Ivan Kormaňák , Florián Leitman
47. Tepláreň Handlová / Tepláre zahl.
48. 85 rokov futbalu v Handlovej / Imrich Frivaldský
49. Zdar boh, baníci / Pavol Remiaš
50. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia / Igor Reiff
51. 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia v bani Handlová / Dušan Pacúch
52. Ponitrie / Peter Hajduch
53. Handlovská dolina 2009 / Handlovsk zahl.
54. Akcia Edelweiss / Ján Šufliarsky
55. Premeny / Agáta Vallová
56. Dlhá jantárová cesta nekončí.... / Milan Šimo
57. Revolučnou cestou / František Mišeje
58. Triedne boje na Nitriansku v rokoch 1919-1929 / Filip Holka
59. Antrax! / Marián Krčík
60. Biologické základy ochrany prostredia / Margit Kovácsová , Elemír Janečko , Elemír Janečko prel.
61. Dychová hudba / Dychov zahl.
62. Horná Nitra VII / Horná Nitr zahl.
63. Pamätnica obce Koš / Marta Remiašová zost.
64. Bojnice / Anastázia Kubová
65. Nitrianske Pravno 1335-1985 / Buran Štefa zost.
66. Horná Nitra XIV / Marta Remiašová
67. Horná Nitra v boji za slobodu / Július Hozák
68. 40 rokov baníckeho učilišťa v Handlovej / Štefan Jáni zost., Marián Januščák zost.
69. Horná Nitra XIII / Marta Remiašová zost.
70. Horná Nitra XII / Horn zahl.
71. Obradné siene národných výborov v okrese Prievidza / Juraj Závadský
72. Horná Nitra X / Horn zahl.
73. Štvrťstoročie handlovského gymnázia 1954-1979 / Jozef Detvan zost.
74. Horná Nitra VIII / Horn zahl.
75. Národnooslobodzovací boj na Ponitrí / Filip Holka
76. Sprievodca po okresných archívoch v Nitre, Prievidzi a Topoľčanoch / Jozef Bilčík zost.
77. Horná Nitra VI / Ján Kováč
78. Boje a víťazstvá / Augustín Šiška
79. Protifašistické hnutie a odboj na hornej Nitre / Ján Kováč zost.
80. Horná Nitra IV / Ján Kováč zost.
81. Bojnice a okolie / Ján Hajduch
v nemčine a v maďarčine
82. Horná Nitra II / Bohuš Kostický zost.
83. Horná Nitra III / Horn zahl.
84. Horná Nitra I / Bohuš Kostický zost.
85. Handlová / Handlov zahl.
86. Dotýkam sa tvojej tváre / Peter Tomášik , Tatiana Dzurendová ilustr.
87. Prievidza a okolie / Ľudovít Gajdoš , Imrich Péli
88. Handlová a jej premeny / Bohumír Kostický
89. Vtáčnik. Horná Nitra / Vtáčni zahl.
90. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Handlová / Progra zahl.
CD-Profil Mesta Handlová a Analýza problémov v Meste Handlová
91. Sprievodca po pamätných izbách a kútikoch revolučných tradícií v okrese Prievidza / Sprievodc zahl.
92. Informátor / Informáto zahl.
93. 35 rokov odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky / František Záni
94. 10. tábor ochrancov prírody a krajiny / Ivan Mišík zost.
95. Handlovský spravodajca / Handlovsk zahl.
96. Prievidzský občasník / Prievidzsk zahl.
97. Volebný program NF SSR za okres Prievidza na roky 1971-1975 / Volebn zahl.
98. 35. rokov práce múzea v Bojniciach / Vlastimila Tóthová zost.
99. Zoologická záhrada Bojnice / ZO zahl.
100. Horná Nitra v boji proti fašizmu / Horn zahl.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ