Deskriptor Európa
Počet nájdených titulov : 139
1. Cestopisné denníky / Ján Golian , Rastislav Molda
2. Pútnické impresie Európou a Ruskom / Katarína Džunková
3. Parlamentná imunita / Michal Vaľo
4. Finančné dejiny Európy / Zsolt Horbulák
5. Vtáky Európy / Rob Hume , Mirko Bohuš prel., Natália Lipová prel.
6. Archeológia / Paul G. Bahn , Vladimír Krupa prel., Eduard Krekovič prel.
7. Súmrak európskej civilizácie / Pavel Fendek
8. Krutý kontinent / Keith Lowe , Igor Otčenáš prel.
9. Zemepisná čítanka / Ľuboslav Kohan
10. Mýty a legendy / Claude-Catherine Ragache , Jozef Drozd prel., Christian Heinrich ilustr.
11. První světová válka / Zdeněk Jindra
12. Mýty a legendy / Claude-Catherine Ragache , Jozef Drozd prel., Christian Heinrich ilustr.
13. Čo to tu kvitne? / D. Aichele
14. Svet a človek
15. Bratislava 1939 - 1945 / Dušan Kováč
16. Finance po krizi / Pavel Kohout
17. Nasledujúce desaťročie / George Friedman , Lucia Virostková prel.
18. Križiaci v krojoch / Werner Flach , Christa Kouschilová , Vladimír Lehotský prel.
19. Světové železnice / Jiří Jelen
20. Poistný trh / Viktória Čejková , Dana Martinovičová , Svatopluk Nečas
21. Veľký atlas živočíchov / Mirko Bohuš prel., Alojz Čaputa prel., Zuzana Čičajová prel., Veľk zahl.
22. Všetko je inak / Gustáv Murín , Ján Valter ilustr.
23. O západoeurópskej hudbe 20.storočia / Michail Semionovič Druskin , Ján Štrasser prel.
24. Dějiny evropské hudby / Gracian Černušák
25. Čas služobníkov diabla / Viliam Apfel
26. Peniaze, banky, finančné trhy / Stanislav Polouček
27. Partitúra druhej svetovej vojny / N. A. Naročnickaja , V. M. Falin , Michal Kočan prel.
28. Rok, ktorý zmenil svet / Michael Meyer , Ladislav Sabela prel.
29. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
30. Neither here Nor there / Bill Bryson
31. Dějiny zeměpisu / Bohuslav Horák , Dušan Trávníček , Ivan Honl
32. Země světa / Zem zahl.
33. Hlavné mestá európskych štátov / Juraj Činčura
34. Zeměpis světa / Zeměpi zahl.
35. Zeměpis zahraničních zemí 2 / Zeměpi zahl.
36. Marie Terezie a Evropa / Viktor-Lucien Tapié , Karel Kubiš prel., Vlasta Kubišová prel.
37. Její veličenstvo Marie Terezie / Jana Janusová , Jaroslav Kaňa
38. Tragédia Francúzska / André Maurois , Ján Sipkovský prel.
39. Malířovy toulky po Evropě,Cejlonu a Indii / Otakar Nejedlý
40. Diplomaté a ti druzí / Robert Kvaček
41. Dějiny diplomacie / Dějin zahl.
42. Dějiny diplomacie / Xenia Birulová prel., Jiřina Kopoldová prel., Milena Puklová prel., Dějin zahl.
43. Přehled nejnovějších dějin I / Přehle zahl.
44. Světové dějiny v datech II. / Světov zahl.
45. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
46. Objavovanie Európy / Jerzy Strzelczyk , Hana Lerchová prel.
47. Odpad, obaly a životné prostredie / Daniel Swartz
48. Významné slovanské náleziská na Slovensku / Bohuslav Chropovský editor, Významn zahl.
49. Autoatlas Evropy / Autoatla zahl.
50. Léta zkázy a naděje 1914/1918 / Miroslav Honzík , Hana Honzíková
51. První světová válka / Philip Warner , Jan Hrdina prel.
52. Zákopová válka / Yvette Heřtová
53. Na križovatke troch stratégií / Igor Androsov , Tatiana Suchá prel., Johana Hassonová prel.
54. Dějiny Evropy v letech 1812-1870 I. / Josef Šusta
55. Dějiny Evropy v letech 1812-1870 II.2 / Josef Šusta
56. Dějiny Evropy v letech 1812-1870 II.1 / Josef Šusta
57. ...A změněn svět / Robert Kvaček
58. Dejinné konflikty / Jefim Borisovič Čerňak , J. Pitoňák prel.
59. Krach fašistickej agresie 1939-1945 / A.M. Samsonov , Marta Frühaufová prel., Alžbeta Suchá prel.
60. Podivná aliance / Milan Hlavačka
61. Deník druhé republiky / Dušan Tomášek
62. Cestovný denník / Daniel Krman , Gustáv Viktory prel.
63. Stránky priateľstva / Ivan Vasilievič Grečucha , Juraj Šebesta prel.
64. Diplomacie a druhá fronta v Evropě / I.N. Zemskov , Otakar Šoltys prel.
65. Sto dní na vrcholu moci / Miloslav Moulis
66. Diplomat vzpomíná / W.G. Putlitz , Jiřina Kopoldová prel.
67. Byla kdysi válka / John Steinbeck , Vladimír Stuchl prel.
68. Fakty o druhej svetovej vojne / Fakt zahl.
69. Druhá světová válka / Druh zahl.
70. Tajemství českých kronik / Petr Čornej
71. Dějiny národu českého III / František Palacký
72. Dějiny národu českého V / František Palacký
73. Dějiny národu českého II / František Palacký
74. Dějiny národu českého I / František Palacký
75. Třicetiletá válka a český národ / Josef Polišenský
76. Zněl zrady zvon / Miroslav Honzík , Oldřich Mahler , Miroslav Broft
77. Slovensko v českej politike / Jaroslav Šolc
78. Československé dejiny / Československ zahl.
79. Zločin kráča Európou / Konštantín Horecký
80. První světová válka / Zdeněk Jindra
81. Tajné dějiny Evropy / Bohumil Vurm
82. Slovensko a rímske impérium / Oldřich Pelikán
83. Rok 1918 / Václav Čada , Margita Svitková prel., Dana Števčeková prel.
84. Dějiny Francie / Dějin zahl.
85. Dějiny Portugalska / Jan Klíma
86. Putovanie za kameňom mudrcov / Andy Wolf-Mednyánszky
87. Škandály na panovníckych dvoroch / Thea Leitnerová , Viera Juríčková prel.
88. Mária Lujza / Franz Herre , Viera Juríčková prel.
89. Deti lásky / Ursula Tamussino , M. Ličková prel., Zuzana Guldanová prel., František Sýkora prel.
90. Křišťálová Země / Marvin Cetron
91. Krajiny Zeme / Pavol Korec
92. Nepokojná Európa / Milada Hanáková prel., Klára Košková prel.
93. Dejiny Európy / kolektí prel.
94. Európa romantikov / Pavol Valachovič prel.
95. Budúcnosť-Európa / Wolfgang Kraus
96. Encyklopedie osobností Evropy od starověku do současnosti
97. Tiene storočia / František Višváder
98. Věk starý a nový / Michal Kudělka ilustr., Petr Křivský a kol.
99. USA a studená vojna / Pavol Petruf
100. Európa / Miroslav Hroch , Ján Barica prel.
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ