Deskriptor správa verejná
Počet nájdených titulov : 26
1. Teória verejnej správy / Mária Adamcová
2. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
3. Základy teorie krizového managementu / Emil Antušák , Josef Vilášek
4. Učiaci sa región - východiská, podstata, kritika, využitie / Stanislav Kološta
5. Informačné systémy v ekonomike / Michal Grell
6. Slovensko 2009 / Slovensk zahl.
7. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
8. Financie územnosprávnych celkov / Erika Neubauerová
9. Financie verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová
10. Praktikum z financií verejnoprospešných subjektov / Elena Beňová
11. Slovensko 2008 / Zora Bútorová , Oľga Gyárfášová , Martin Bútora
12. Verejná správa a správne právo / Peter Škultéty
13. Miestna správa v Krajinách Strednej a Východnej Európy a v Spoločenstve Nezávislých Štátov, 1994 / Peter Gavora prel., Miestn zahl.
14. Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc / Jozef Klimko
15. Súvzťažnosti pre verejnú správu / Miriam Majorová , Lucia Kašiarová
16. Zlaté Moravce / Marián Bátora zost., Michal Zaťko zost.
17. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
18. Slovensko 2008 / Slovensko 200 zahl.
19. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce / Michal Oláh , Milan Schavel , Zlatica Ondrušová
20. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
21. Novelizovaný zákon o majetku obcí s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
22. Podnikanie / Ján Mráz
23. Rozpočtové pravidlá verejnej správy / Rozpočtov zahl.
24. Verejná správa na Slovensku / Viktor Nižňanský
25. Slovensko 2004 / Slovensk zahl.
26. Nový zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci s dôvodovou správou / Nov
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ