Deskriptor rez drevín
Počet nájdených titulov : 5
1. Rez a tvarovanie ovocných drevín / Pavol Cifranič , Štefan Chlebík
2. Ovocinárstvo / František Kyncl , Oľga Sedláková prel.
3. Marhule / Pavol Cifranič
4. Praktické záhradníctvo / Anna Horynová , František Záruba prel.
5. Tvarovanie a rez ovocných drevín / Bernd Schulz , Gerd Grossmann , Martin Čurda prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ