Deskriptor imidž podniku
Počet nájdených titulov : 8
1. Ako začať podnikať / Peter Hingston , Rudolf ml. Lesňák prel.
2. Organizační kultura / Růžena Lukášová , Ivan Nový
3. Marketing / Philip Kotler , Gary Armstrong , kol prel.
4. Moderní marketingová komunikace / Jana Přikrylová , Hana Jahodová
5. Organizačná kultúra / Anna Kachaňáková
6. Automanažment podnikateľa / Emil Burák
7. Personalistika pro malé a střední firmy / Jiří Bláha , Zdeňka Kaňáková , Aleš Mateicius
8. Efektívny marketing / Peter Hingston , Silvia Dzúriková prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ