Deskriptor štruktúra
Počet nájdených titulov : 9
1. Technológia / Ján Gáfrik prel., Technológi zahl.
2. Ekonomická analýza stavu a vývoja firmy / Jozef Chajdiak
3. Dispečerský způsob řízení staveb / J.A. Faktorovič , Konstantin Chudožilov prel.
4. Úvod do Európskeho dohovoru o ľudských právach / Iain Cameron , Radoslav Procházka prel., Silvia Šujanová prel.
5. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
6. Európska únia / Tomáš Panfil , Juraj Marušiak prel.
7. Európska únia / Tomáš Panfil , Juraj Marušiak prel.
8. Európska únia / Tomáš Panfil , Juraj Marušiak prel.
9. Európska únia / Tomáš Panfil , Juraj Marušiak prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ