Deskriptor fondy štrukturálne
Počet nájdených titulov : 3
1. Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe / Stanislav Filip , Ladislav Šimák
2. Svetové hospodárstvo / Ľudmila Lipková
3. Štrukturálne fondy európskej únie v slovenskej právnej reflexii / Ladislav Balko , Peter Pénzeš , Daniel Jakubovič
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ