Deskriptor otázky
Počet nájdených titulov : 18
1. Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov / Alexander Kotok
2. Biologie / Jaroslav Kotlas , kol
3. Deväťdesiatdeväť všetečných otázok a odpovedí / Ivan Čajda , Fedor Kiš ilustr.
4. Otázky a odpovede z jadrovej chémie a technológie / Juraj Tölgyessy
5. Otázky a odpovede z fyziky / S. T. Glover , Eva Danišová prel.
6. Otázky a úlohy z fyziky / Lev Vasilievič Tarasov , Aldina Nikolajevna Tarasovová , Vladimír Cholvad prel., Andrej Tirpák prel.
7. Otázky a odpovede z biológie životného prostredia / Otázk zahl.
8. Otázky a odpovede z chémie životného prostredia / Juraj Tölgyessy , Anton Blažej
9. Študijný materiál a vzorové otázky ku skúškam z odbornej spôsobilosti držať a nosiť zbraň a strelivo po nove / Jozefína Machajová
10. 1000 otázok a odpovedí / Martin Gregor prel., Lucia Krajíčková prel., Lucia Tkáčiková prel., 1000 otázo zahl.
11. Všeobecné vedomosti / Lousia Somervillová , Dušan Starek prel.
12. Ľudia a miesta / Lisa Telfordová , Denisa Valachová prel.
13. Škatuľka s kvízom / Škatuľk zahl.
14. Otázky, které jsou kladeny vždy znovu / Werner Gitt , Josef Potoček prel.
15. Ako funguje Európska únia? / Ak zahl.
16. Dieťa: otázky a odpovede / Carol Cooperová , Veronika Červená prel.
17. Geografia v otázkach a úlohách / Geografi zahl.
18. Vševedko / Vševedk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ