Deskriptor myslenie
Počet nájdených titulov : 125
1. Majstrovstvo / Robert Greene , Michal Zidor prel.
2. Dotknúť sa zeme / T.C. McLuhanová , Miroslava Gavurová prel., Ján Gavura prel.
3. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
4. Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa / Petra Arslan Šinková
5. Dovoľ si to, čo chceš! / Esther Hicks , Jerry Hicks , Zuzana Šestáková prel.
6. Máš mozog / Ben Carson , Miroslav Danihel prel.
7. Jak vyniknout v IQ testech / Pavel Wurm prel., Ja zahl.
8. Umenie rokovať / Richard Gordon
9. Úvod do problematiky kľúčových kompetencií / Ivan Turek
10. Ľudia a informácie / Vladimír Smetáček , Vilma Juríčková prel., Jiří Běhounek ilustr., Eva Smrčinová ilustr., Jiří Tesař ilustr.
11. Liečenie duševnými procesmi / Kurt Tepperwein , Helena Třísková prel.
12. O mysli / Prentice Mulford , Karel Weinfurter prel.
13. Emočná alchýmia / Tara Bennett-Golemanová , Anna Rácová prel.
14. Sebavýchova a duševní zdraví / Libor Míček
15. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie / Vladimír Vondráček , František Holub
16. Naslouchej svému tělu / Robert Masters , Jean Houston , Ivan Kušiak prel.
17. Láska, medicína a zázraky / Bernie S. Siegel , Jiří Hrubý prel.
18. Problémové chování dětí a mládeže / Stanislav Navrátil , Jan Mattioli
19. Myslete velkoryse / David J. Schwartz , Blanka Pscheidtová prel.
20. Úspěšná sebemanipulace / Ivo Toman
21. Tréning egoistov / Josef Kirschner , Zuzana Kovárová prel.
22. Tajomstvá o živote, ktoré by mala poznať každá žena / Barbara De Angelis , Vladislav Gális prel.
23. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
24. Jak poznat Boha / Deepak Chopra , Hana Eassey prel.
25. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa / Miron Zelina
26. Mlado až do staroby / Pavel Malovič , Peter Pospíšil fotogr.
27. Perspektivy / Paul Brunton , Růžena Formánková prel., Antonie Krejčová prel., Marie Marešová prel.
28. Estetické konfrontace / Avner Jakovlevič Zis
29. Umenie a emócie / S.Ch. Rappoport , Vladimír Brožík prel.
30. Poznávame človeka / Jaromír Mysliveček , E. R. Meitner prel.
31. Estetika myslenia a tela / Jiří Vaněk
32. Osobitosti umeleckej tvorby / J.D. Vorobej , Mária Mlynáriková prel.
33. Pôvod ľudstva / Richard Leakey , Jana Lazarová prel.
34. Človek očami vedy / Walter Hollitscher , František Chorvát prel.
35. Človek ako ho nepoznáme / Alexander Jandera
36. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
37. Psychológia a zdravý vývin osobnosti / Ondrej Kondáš , Ján Vonkomer
38. Úvod do antropológie / Branislav Malík
39. Psychológia médií / Elena Hradiská , Samuel Brečka , Zbyněk Vybíral
40. Kniha hlavolamov / Miloš Zapletal , Juraj Steiner prel., Karolína Kotlářová ilustr.
41. Abeceda krížovkára / Ján Belička
Obľúbená príručka prináša množstvo rád lúštiteľom krížoviek.
42. Kosmické hlavolamy / Zdzislaw Nowak , Vladimír Lukeš prel.
43. Spoločnosť a jazyk / Ján Horecký
44. Šťastní bez príčiny / Marci Shimoffová , Carol Klineová , Ina Martinová prel.
45. Předcházíme poruchám učení / Brigitte Sindelarová , Věra Pokorná prel.
46. Základy psychológie / Július Boroš
47. Základy ekonómie a ekonomiky / Rudolf Šlosár
48. Úvod do psychológie / Július Boroš
49. Učíme děti myslet a učit se / Robert Fisher , Karel Balcar prel.
50. Hry pro maminky s dětmi / Jana Hanšpachová
51. Trénink tvořivosti / Werner Kirst
52. O slobode / John Stuart Mill , Emil Višňovský prel.
53. Logika pre každého / František Gahér
54. Kultúra rozumu a vôle / Břetislav Kafka , Zuzana Hodošová prel.
55. S radosťou k úspechu / N.B. Enkelmann
56. Etika / Ján Vajda
57. Ten, který je skutečností / Francis Schaeffer , Alena Koželuhová prel.
58. Podstata tvorivosti / Steven H. Kim , Hana Conterasová prel.
59. Filozofia zachovania a zmeny / Jozef Coufal
60. Rozvíjanie myslenia, reči a základných zručností / Ladislav Mihálik
61. Dejiny filozofického myslenia na Slovensku / Ján Bodnár a kol.
62. Psychológia / Jozef Štefanovič
63. Patopsychológia učenia a jej neuropsychologické základy / Ladislav Košč
64. Myslenie a inteligencia / Ladislav Košč
65. Systém kategórií materialistickej dialektiky / Václav Černík
66. Aj učiť sa treba učiť / František Kassay
67. Experimentálna psychológia / Július Boroš
68. Psychohygiena všedného dňa / Ondrej Kondáš
69. Průvodce dějinami evropského myšlení / Průvodc zahl.
70. Etudy o rozume / Anatolij S. Nikiforov , Mária Krkošková prel.
71. Ako úspešne študovať / Johannes Reichert , Ján Gonda prel.
72. Od zvieraťa k človeku / Stanislav Drvota , Rudolf Tandlmajer prel., Marián Oravec ilustr.
73. Od činu k mysleniu / H. Wallon , Kristína Korená prel.
74. Psychológia pre mladých / Július Boroš
75. Príčina ako protirečenie a metóda / Jozef Coufal
76. Všeobecná psychológia / Tomáš Pardel
77. Ako správne hovoriť / Jiří Toman , Blažena Moravčíková prel.
78. Dejiny estetického myslenia / M. F. Ovsiannikov , Juraj Klaučo prel., Viera Šabíková prel.
79. Teória poznania / Václav Černík
80. Kto som? / Werner Hennig , Viera Kuželová prel.
81. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
82. O začiatkoch ľudských dejín / B. F. Poršnev , Raisa Kopsová prel.
83. Psychológia samoučenia / Ján Grác
84. Základy psychológie / Július Boroš
85. Druhy zovšeobecňovania vo vyučovaní / V. V. Davydov , Ľudmila Slamková prel.
86. Stratégia a taktika života / Viktor Pekelis , Katarína Slivková prel.
87. Študovať-ale ako? / Herbert Smitmans , Viera Kuželová prel.
88. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
89. Honba za myšlienkou / Vladimír Levi , Eugénia Jurigová prel., Gertrúda Sihocká prel.
90. Psychologie a kybernetika / V. N. Puškin , Miloslav Polanský prel.
91. Problémové situácie v myslení a vo vyučovaní / A. M. Maťuškin , Oľga Pavlovičová prel.
92. Psychológia pre učiteľov / Ladislav Ďurič
93. Tvorivé myslenie / Zbigniew Pietrasinski , Josef Štefanovič prel.
94. Viete logicky myslieť? / Pavel Materna , Jozef Viceník prel.
95. Psychologie / A. A. Smirnov , D. Tollingerová prel.
96. Psychológia / Kornilo
97. Psychológia správneho myslenia / Zbigniew Pietrasinski
98. Psychológia a kybernetika / Michal Stríženec
99. O kultúre myslenia / Emil Holas
100. Dejiny psychológie / Jozef Koščo
nasledujúca strana
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ