Deskriptor systém právny
Počet nájdených titulov : 3
1. Desaročie Slovenskej republiky / Natália Rolková zost.
2. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti / Dlhodob zahl.
3. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ