Deskriptor trh práce európsky
Počet nájdených titulov : 9
1. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky / Saleh Mothana Obadi
2. Teória a prax hospodárskej politiky / Pavol Vincúr
3. Evropské odpovědi na globální výzvy 21. století / Erfried Adam , Kristina Larischová , Libor Rouček , Štepánka Kudrnáčová prel., Kateřina Prokešová-Sitařová prel.
4. Anglicko-slovenský a slovensko-anglický slovník odborných názvov z oblasti: / Daniela Bujnovská
5. Novelizovaný zákon o službách zamestnanosti s dôvodovou správou v úplnom znení / Novelizovan zahl.
6. Manažerka a stres / Ivana Šnýdrová
7. Vitajte v Európskej únii! / Jana Husáriková
8. Základy mikroekonomie / Pavel Tuleja , Pavel Nezval , Ingrid Majerová
9. Slovensko na ceste do neznáma / Slovensk zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ