Deskriptor 341.176
Počet nájdených titulov : 5
1. Rada Európy a ochrana žudských práv / Rad zahl.
2. Súhrny zmluvných dokumentov Rady Europy / Súhrn zahl.
3. Príručka Európskej únie / Zoltán Horváth , Judita Kramerová prel.
4. Slovensko na ceste do Europskej únie / Ján Figež , Miroslav Adamiš
5. ABC komunitárneho práva / Klaus-Dieter Borchardt
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ