Deskriptor slovníky terminologické
Počet nájdených titulov : 15
1. Vademecum sociálnej práce / Beáta Balogová , Eva Žiaková
2. Natura 2000 / Natur zahl.
3. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra
4. Praktikum mediálnej tvorby / Andrej Tušer
5. Slovník literárnovedných termínov / L.I. Timofejev , S.V. Turajev , ko prel.
6. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra , Eduard Gombala , Ivan Plintovič
7. Terminologický slovník žurnalistiky / Danuša Serafínová
8. Organizácia a manažment školstva / Zdeněk Obdržálek , Kinga Horváthová
9. Religionistika a náboženská výchova / Ján Komorovský
10. Špeciálna pedagogika / Štefan Vašek
11. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič
12. Slovník literárnovedných termínov / Ján Findra a kol.
13. Výchova a vzdelávanie dospelých / Výchov zahl.
14. Informačná výchova / Dušan Katuščák , Marta Matthaidesová , Marta Nováková
15. Pedagogická psychológia / Ladislav Ďurič , Mária Bratská
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ