Deskriptor dažde kyslé
Počet nájdených titulov : 10
1. Ekológia a environmentalistika / Martin Lorko
2. Zelený zošit / Miloš Sálus prel., Zelen zahl.
3. Doba jedová / Anna Strunecká , Jiří Patočka
4. Biosféra a lidstvo / Karel Kudrna
5. Hydrogeochemické problémy znečisťovania prírodných vôd / Stanislav Gazda zost., Kamil Vrana zost.
6. Meteorológia včera a dnes / Ferdinand Šamaj
7. Jde o přežití / Anita Gordon , David Suzuki , Pepa Liška prel.
8. Ekologické katastrofy / Emil Hadač
9. Sprievodca počasím / Michael Allaby , Katarína Škovierová prel.
10. Zem / David Burnie , Vladimír Kováč prel.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ