Deskriptor dejiny svetové
Počet nájdených titulov : 80
1. Obrazové dějiny první světové války / Andrew Wiest , Karel Kopička prel.
2. Sapiens-stručná história ľudstva / Juval Noah Harari , Zuzana Jánska prel.
3. Spor pokračuje / Ludvík Švihálek , Advent-Orio prel., Iveta Rošková prel.
4. Za tajomstvom ríše Chetitov / Vojtech Zamarovský
5. V casoch Mayov, Aztékov a Inkov / Luis-René Nougier , Zelmíra Cízová prel., Pierre Joubert ilustr.
6. Sedem divov sveta / Hans Reichardt , Ondrej Ďurina prel.
7. Das war 1991 / Das wa zahl.
8. Zrození moderní doby / Paul Johnson , Petruška Šustrová prel.
Politické, ekonomické a demografické zmeny vo svete.
9. Všeobecný prehľad na prijímacie skúšky na vysoké školy / Peter Zmeko
10. Čistý rozum / Georg Wilhelm Friedrich Hegel , Immanuel Kant , Teodor Munz prel.
11. Souhrn dějin / Souhr zahl.
12. Dejepis / Eduard Ďurčo , Ľubomír Kondel
13. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
14. 100 najväčších mužov histórie / Michael Pollard , Darina Urbánková prel.
15. Politické dějiny světa v datech II / Politick zahl.
16. Politické dějiny světa v datech 1 / Politick zahl.
17. Přehled nejnovějších dějin I / Přehle zahl.
18. Světové dějiny v datech II. / Světov zahl.
19. Světové dějiny v datech I. / Světov zahl.
20. Záhady dejín / Vladimír Brožík
21. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
22. Najnovšie dejiny / ko prel., Najnovši zahl.
23. Tušenie tieňa / Ludvík Souček , Ivan Izakovič prel., Margita Izakovičová prel.
24. Tušení souvislosti / Ludvík Souček
25. Když hvězdy byly ještě bohy / Rudol Drossler , Josef Poláček prel.
26. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
27. Bohovia hroby učenci / C.W. Ceram , Milan Piška prel.
28. Otazníki nad hroby / Ludvík Souček
29. Al - Mukaddima / Ibn Chaldú , Ladislav Drozdík prel.
30. Al-Mukaddima
31. Rukopisy Mŕtveho mora / I.D. Amusin , Jaroslav Čelko prel.
32. Ponory do minulosti / Hanns-Wolf Rackl , Libuše Nosková prel.
33. Otázniky nad hrobmi / Ludvík Souček , Naďa Szabová prel.
34. Svetové dejiny / Jaroslav Charvát
35. Odkazy vekov / Leo Deuel , Viktor Krupa prel.
36. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
37. Zaniknuté civilizácie / Alexandr Kondratov , Ružena Krajčíková prel.
38. Odkazy vekov / Leo Deuel , Viktor Krupa prel.
39. Po stopách starých kultúr / Siegfried Oertwig , Ursula Lehnigková prel.
40. Poklady dejín / L.V. Uspenskij , K.N. Šnejderová , Ján Mojžiš prel.
41. Poklady dejín / L.V. Uspenskij , K.N. Šnejderová , Ján Mojžiš prel.
42. Prehistorie světa / Grahame Clark , Lubomír Košnar prel., Zdeněk Hron prel.
43. Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov / Ernst H. Gombrich , Vladimír Varsik prel.
44. Ilustrované dejiny sveta / P. Simon
45. Světové dějiny v kostce / Otakar Dorazil
46. Na prahu 21. storočia / Irena Schovancová prel., Pavol Valachovič prel.
47. Míľniky 20. storočia / Milada Hanáková prel., Juraj Roháč prel.
48. Ríše a kolónie / Michaela Talířová prel., Klára Košková prel.
49. Zrod kapitalizmu / Šárka Belisová prel., Anna Lerchová prel.
50. Svet v pohybe / Milada Hanáková prel., Anna Lerchová prel.
51. Světové dějiny v kostce / Otakar Dorazil
52. Osvietenstvo a revolúcia / Juraj Roháč prel.
53. Veľké bitky druhej svetovej vojny / John Macdonald , Peter Draškaba prel., Alžbeta Sopúšková prel., Svatava Šimková prel., John Hackett predslov
54. Humanizmus a renesancia / Pavol Valachovič prel.
55. Kráľovstvá a republiky / Pavol Valachovič prel.
56. Rozhodující bitvy / Geoffrey Regan , Petr Svobodný prel.
57. Kronika dějin 20. století / John S. Bowman , Libuše Burianová-Hasenöhrlová prel., Dana Bursíková prel.
58. Dobývanie nových svetov / Pavol Valachovič prel.
59. Z jedného kontinentu na druhý / Miroslav Nemann prel.
60. Kronika ľudstva / Bodo Harenberg , Bodo Harenberg zost.
61. Úsvit civilizácií / Pavol Valachovič prel.
62. Od Veľkého tresku k človeku / Miroslav Nemann prel.
63. Kapesní atlas světových dějin
64. Hospodárske dejiny sveta / J. Ciepielewski , J. Glosík prel., J. Verdenšteter prel.
65. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
66. Kapesní atlas světových dějin
67. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
68. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
69. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
70. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
71. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
72. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
73. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
74. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
75. Dějiny světa / kol prel., Dějin zahl.
76. Dejiny sveta / Marián Pochylý prel., Veronika Půrová prel., Dušan Pacúch zahl.
77. Lexikón k prijímacím skúškam na právnické fakulty v Slovenskej republike / Jaroslav Chovanec
78. Dějiny světa / L. Musil prel., Dějiny svět zahl.
79. Dějiny světa / L. Myška prel., Dejiny svět zahl.
80. Dějiny světa / J. Burian prel., Dejiny svět zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ