Deskriptor grafika
Počet nájdených titulov : 30
1. V tieni známky / Rudolf Cigánik , Martin Vančo , Martin Vančo texty
2. Kamene / Júlia Piačková
3. V tieni známky / Rudolf Cigánik
4. Současná známková tvorba / Miroslav Nýdl
5. Stretnutie s umením / Wolfgang Hutt , František Hattala prel.
6. K umeniu okolo nás / Eduard Toran
7. Výtvarné umenie a život / Ladislav Saučin
8. Dejiny ruského umenia / Elena Chmelová prel., Dejin zahl.
9. Umenie dávne i nedávne / Fedor Kresák zost.
10. Maliarstvo sochárstvo grafika / Ľubomír Podušel
11. Maliarstvo sochárstvo grafika / Nina Alexandrovna Dmitrijevová , Michal Čabala prel.
12. Slovenské výtvarné umenie 1918 - 1945 / Marián Váross
13. Techniky výtvarného umenia / Pavol Michalides
14. Moderná slovenská grafika / Ľudo Petránsky
15. Durerova Apokalypsa / Radislav Matuštík
16. CorelDraw! 3.0 / Jaroslav Štefl
17. Dejiny umenia / Karol Thiry
18. Jozef Baláž / František Holešovský
19. František Kudláč / Bohumír Bachratý
20. Janko Novák / Hana Ponická
21. Mária Želibská / Viera Budská
22. Technické kreslenie / Ján Sekereš , Norbert Šebo
23. Prvé kroky s počítačom / Jiří Hlavenka , Michal Brůha prel.
24. Microsoft Excel 7.0 / Milan Brož
25. Lexikón symbolov / Hans Biedermann , Peter Dobrovodský prel., Silvia Varsiková prel.
26. Počítače a umenie / Imrich Bertók
27. Kresba, malba, grafika / Radim Kuchař
28. Francúzska rokoková grafika / Dagmar Srnenská
29. Majstri štetca / Dušan Mikolaj
30. Počítačová grafika a animácia / Asha Kalbag , Ladislav Rosenberg prel., Russell Punter ilustr., Michael Wheatley ilustr., Merrick Brewer ilustr.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ