Deskriptor pozornosť
Počet nájdených titulov : 36
1. Základy psychológie pre stredné školy / Anna Okruhlicová , Miron Zelina
2. Strategie řízení třídy / James S. Cangelosi , Milan Koldinský prel.
3. Sebavýchova a duševní zdraví / Libor Míček
4. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie / Vladimír Vondráček , František Holub
5. Kapitoly zo súčasnej edukácie / Erich Petlák , kol
6. Kniha pre páry / Julián Melgosa , Annette D. Melgosa
7. Pedagogická psychológia / Tomáš Pardel
8. Psychológia médií / Elena Hradiská , Samuel Brečka , Zbyněk Vybíral
9. Psychologie reklamy / Jitka Vysekalová , Růžena Komárková
10. Základy psychológie / Július Boroš
11. Úvod do psychológie / Július Boroš
12. Ovládanie vedomia Silvovou metódou / José Silva
13. Psychológia / Jozef Štefanovič
14. Aj učiť sa treba učiť / František Kassay
15. Experimentálna psychológia / Július Boroš
16. Ako úspešne študovať / Johannes Reichert , Ján Gonda prel.
17. Hrou připravujeme na školu / Tomáš Henek
18. Základy psychológie / Július Boroš
19. Psychológia pre mladých / Július Boroš
20. Kapitoly zo všeobecnej psychológie.Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti / Bohumír Chalupa , Martin Pardel prel.
21. Pamäťová hľadacia činnosť / Oľga Halmiová
22. Psychológia samoučenia / Ján Grác
23. Základy psychológie / Július Boroš
24. Základy všeobecnej psychológie / Tomáš Pardel
25. Psychológia pre učiteľov / Ladislav Ďurič
26. Psychologie / A. A. Smirnov , D. Tollingerová prel.
27. Psychológia / Kornilo
28. Umenie zapamätať si / Štefan Garczyňski , Josef Štefanovič prel.
29. Psychológia v obrazoch a príkladoch / Oskár Blaškovič
30. Experimentálna psychológia / Robert S. Woodworth
31. Základy učiteľskej psychológie / Vladislav Kačáni a kol.
32. Psychológia a pedagogika / Ján Šútovec
33. Osobnosť a poznávanie / Imrich Ruisel
34. Výcvik psov krok za krokom / Celina del Amo , Judita Melcerová prel.
35. Hledám svou cestu / Ross Campbell , Marta Marková prel.
36. Základy psychológie / Július Boroš
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ