Deskriptor kyseliny
Počet nájdených titulov : 28
1. Jedlo ako jed, jedlo ako liek / ko prel., Jedl zahl.
2. Vychutnaj život! / Jorge D. Pamplona Roger , Zorka Vinarčíková prel.
Séria: New start-Nový život
3. Chemie a technologie výbušnin / Tadeusz Urbanski , Dušan Jakeš prel., Zdeňek Doležel prel.
4. Tajomstvá vnútornej sekrécie / Pavel Langer
5. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
6. Biochémia / Antonín Jindra zost.
7. Všeobecná biológia / O. Nečas
8. Biofyzika, biochémia a rádiológia / Vít Šajter
9. Analytická chémia kvalitatívna / Dobroslav Prístavka
10. Anorganická chémia pre stredné zdravotnícke školy a pre gymnáziá / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
11. Chémia pre dopravné smery / Kamil Bagin
12. Organická chémia / František Petrů , Karel Andrlík , Eva Surová prel.
13. Organická chémia / Pavol Hrnčiar
14. Organická chémie / Otakar Červinka , Václav Dědek , Miloslav Ferles
15. Organická chémia / Jaroslav Kováč , Štefan Kováč
16. Anorganická technológia / Zdeněk Šimek , Štefan Sedlák prel.
17. Ako tvoriť názvy organických zlúčenín / Jozef Heger
18. Anorganická chémia / Anorganick zahl.
19. Chémia pre maturantov / Ján Fabini
20. Prehľad stredoškolskej chémie / Ján Fabini , Blažena Schenková
21. Prehľad chémie / Pavol Zahradník , Marta Kollárová
22. Chémia denného života / Sigmar Spauszus , Jozef Vido prel.
23. Chemie / Jane Chisholmová , Mary Johnson , Petr Pánek prel.
24. Chemické aspekty životného prostredia / Chemick zahl.
25. Organická chémia / Ján Jansa
26. Anorganická chémia / Ján Fabini , Dagmar Šteplová , Rudolf Sokolík
27. Omladzujúce odkyslenie / Kurt Tepperwein , kol prel.
28. Chémia pre základné školy / Daniela Joniaková prel., Chémi zahl.
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ