Deskriptor pravek
Počet nájdených titulov : 49
1. Handlová od praveku po súčasnosť / Ivan Mrva zost., Igor Reiff zost.
2. Slovenské dejiny pre každého / Ivan Mrva
3. Slovensko v mladšej dobe kamennej / Anton Točík
4. Dejepis / Janka Hečková , Veronika Slneková , Ľudovít Marci
5. Cesty do minulosti Prievidze / Ondrej Čiliak
6. Dejiny umenia / Michail V. Alpatov , Anna Škorupová prel.
7. Dejiny umenia / José Pijoan , Anna Škorupová prel.
8. Umenie a život doby kamennej / Juraj Pavúk
9. Umění pravěku a starověku / Uměn zahl.
10. Umenie čiernej Afriky / Alina Trojanová , Jozef Gazdík prel.
11. Výpravy za pravekým umením / Miroslav Kšica , Anna Lackovičová prel.
12. Umenie dávnovekého Spiša / Jozef Vladár
13. Praveké hrnčiarstvo / Stanislav Šiška
14. Dávnoveké zbrane na Slovensku / Ondrej Ožďáni
15. Od remesla po design / Martin Kusý
16. Milióny rokov človeka / Milan Thurzo
17. Dějiny psané kamenem / Josef Kleibl , Zdeněk Burian ilustr.
18. Zlaté Moravce / Marián Bátora zost., Michal Zaťko zost.
19. Cesta za Adamom / Josef Kleibl , Ján Barica prel., Zdeněk Burian ilustr., Jindřich Hegr ilustr.
20. Školský atlas svetových dejín / Školsk zahl.
21. Školský atlas československých dejín / Školsk zahl.
22. Tušení souvislosti / Ludvík Souček
23. Dejiny ženy / Stanislav Kostka Neumann , ko prel.
24. Přehled dějin Československa I/1 / Jaroslav Purš , Miroslav Kropilák
25. Pravěk Československa / Pravě zahl.
26. Odkryté dejiny / Pavel Dvořák
27. Vlastivedné štúdie Gemera II / Július Bolfík zost., Vlastivedn zahl.
28. Zázrak obilného zrnka / Pavel Dvořák
29. Staré osídlenie Slovenska / Štefan Janšák
30. Vykopaná pravda / Ladislav Ťažký , Laco Zrubec , ko
31. Cestami miliónročí po Slovensku / Zoltán Schmidt
32. Slovensko na úsvite dejín / Bohuslav Chropovský
33. Dejiny Slovenska I / Ľudovít Holotík red., Ján Tibenský red., Dejin zahl.
34. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej / Juraj Bárta
35. Dějiny Jižní Afriky / Otakar Hulec
36. Pravekí ľudia / Milan Thurzo prel.
37. Slovenské dejiny / R. Marsina
38. Lovci mamutů / Eduard Štorch
39. Dějiny hmotné kultury
40. Lovci mamutov a tí druhí / Pavel Dvořák , Jozef Cesnak ilustr.
41. U pravekých lovcov / Josef Augusta , Mária Pálfyová prel., Zdeněk Burian ilustr.
42. Cesta poznávania / István Benedek , Milan Žuffa prel.
43. Velký obrazový atlas pravěkého člověka / Jan Jelínek
44. Od pravekých lovcov k barbarom / Luis-René Nougier , Miroslava Luptáková prel.
45. Pravek severného povodia rieky Nitry / Oldrich Krupica
46. Z pradejín tvorstva / Jozef Augusta , Viliam Škarba prel., Ľudovít Štassel prel.
47. Slovensko. Dejiny v kocke / Ivan Mrva , Miroslav Regitko ilustr., Jozef Cesnak ilustr.
48. Dejiny sveta / Marián Pochylý prel., Veronika Půrová prel., Dušan Pacúch zahl.
49. Prázdniny v praveku / Kveta Hončarivová , Robert Hončariv
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ