Deskriptor softvér
Počet nájdených titulov : 6
1. Základy PC, Windows XP, Office 2003 / Ján Skalka , Igor Jakab
2. Začínáme s počítačem / Josef Pecinovský
3. Nové účtovníctvo neziskových organizácií v praxi / Viera Laszová
4. Didaktické využitie počítačov / Ján Pavlovkin
F O T O K O P I A
5. Počítač a Windows v škole / Peter Chabada , Erik Klein
6. Informatika a výpočtová technika / Petr Drlík
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ