Deskriptor román
Počet nájdených titulov : 12
1. Súčasný slovenský román / Ján Števček
2. Prózy / Jozef Cíger Hronský
3. Problémy poetiky románu / Michail Michajlovic Bachtin , Marta Baránková prel.
4. Hľadám umenie / Lion Feuchtwanger , Július Albrecht prel.
5. Epika a román / Nora Krausová
6. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
7. Súčasnosť románu - román súčasnosti / Rudolf Chmel zost.
8. Moderný slovenský román / Ján Števček
9. Esej o slovenskom románe / Ján Števček
10. Teória prózy / Viktor Šklovskij , Nadežda Čepanová prel.
11. Ladislav Ballek / Igor Hochel
12. Teória literatúry / Michal Harpáň
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ