Deskriptor lingvistika
Počet nájdených titulov : 7
1. Dobrú noc a pozor na hady / Daniel L Everett , Zuzana Szabóová prel., Milan Zvada prel.
2. Gramatika vo vyučovaní cudzích jazykov / Peter Gavora , Richard Repka
3. K najstarším dejinám slovenského jazyka / Ľudovít Novák
4. Úvod do štúdia jazykov / Šimon Ondruš , Ján Sabol
5. Preklad včera a dnes / Ján Vilikovský zost.
6. Psycholingvistická analýza vývinu lexiky / Libuša Maršálová
7. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ