Deskriptor jazyk
Počet nájdených titulov : 49
1. Jazyk a reč / Jozef Mistrík , Vlado Kardelis ilustr.
2. Svedectvo dejín o slovenčine / Rudolf Krajčovič
3. Nemčina pre samoukov a pre jazykové kurzy / Helena Šajgalíková , Dana Riečická , Miroslav Fašanok
4. Slovensko-nemecký hovorník / Slovensk zahl.
5. Angličtina pre samoukov a kurzy / Eva Zábojová , Jaroslav Peprník , Stella Nangonová , Ľubica Slobodníková prel.
6. Dejiny spisovnej slovenčiny / Eugen Pauliny
7. Slovensko-nemecký slovník / Tomáš Dratva
8. Nemecko-slovenský slovník / Artúr Sandany , Ján Schultz , Irena Pavlíková
9. Francúzština / Josef Hendrich , Oldřich Kulík , Jaromír Tláskal
10. Nemecky s úsmevom / Oľga Primusová prel., Nemeck zahl.
11. Němčina pro jazykové školy / Věra Höppnerová , Anna Kremzerová , Eva Nožičková
12. Nemecko-slovenský slovníček pre šikovné ruky / Katarína Bobríková
13. Pôvod ľudstva / Richard Leakey , Jana Lazarová prel.
14. Skloňovanie podstatných mien / Ladislav Navrátil
15. Od tamtamov po internet / Samuel Brečka
16. Fonetika a fonológia / Ábel Kráľ , Ján Sabol
17. Lexikálne a gramatické minimum slovenského jazyka / Jozef Prokop
18. Štylistické rozbory umeleckých textov / Štylistick zahl.
19. Pravopisný výcvik / Marta Patáková , Anna Rýzková
20. Kapitolky o jazyku a prekladaní / Július Rybák
21. Fonologický vývin slovenčiny / Eugen Pauliny
22. Sémantická anylýza predponového slovesa v ruštine a slovenčine / Ella Sekaninová
23. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
24. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
25. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
26. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
27. Slovník slovenského jazyka / Slovní zahl.
28. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
29. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
30. Dejiny slovenského jazyka / Ján Stanislav
31. Praktická príručka slovenského pravopisu / Alfonz Zauner
32. Z teórie spisovného jazyka / Z teóri zahl.
33. Od včerajška k dnešku / Alexander Matuška
34. O jazyku a štýle slovenskej prózy / Eugen Pauliny
35. Princíp hry v slovenskej poézii / František Štraus , Štefan Moravčík
36. Dejiny slovanského jazyka a literatúry všetkých nárečí / Pavol Jozef Šafárik
37. Anton Bernolák / Anton Bartek
38. Logika pre každého / František Gahér
39. Variácie reči / Jozef Mistrík
40. Slová a veci / Michel Foucault , Miroslav Marcelli prel., Mária Marcelliová prel.
41. Čínska kultúra a maoizmus / Anna Doležalová
42. Teória poznania / Václav Černík
43. Jazyk na riadenie prác a definovanie súborov / Ivan Flores , A. Láng prel.
44. Viete logicky myslieť? / Pavel Materna , Jozef Viceník prel.
45. Dějiny Afriky / Ivan Hrbek a kol.
46. Písaná reč, jej vývin a poruchy u detí / Tomáš Pardel
47. Rodičovstvo je veda / Margot Sunderlandová , Alena Redlingerová prel.
48. Slovensko / Štefan Pisoň , Slovensk zahl.
49. Malé dějiny lingvistiky / Jiří Černý
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ